Menu

Danh mục sản phẩm

Thiết bị chiếu sáng

Máng đèn huỳnh quang nông nghiệp

Giá bán lẻ đề xuất: 330.000 VNĐ
Model: M NN01 2x36W

Máng đèn huỳnh quang nông nghiệp

Giá bán lẻ đề xuất: 231.000 VNĐ
Model: M NN01 1x36W

Chao đèn chiếu sáng hoa cúc

Giá bán lẻ đề xuất: 115.500 VNĐ
Model: NN KC 20/E27

Chao đèn chiếu sáng hoa cúc

Giá bán lẻ đề xuất: 49.500 VNĐ
Model: C CFL 160/HC