Thiết bị chiếu sángMáng HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:04 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(627x605x96)mm
Model: FS 20/18x4 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.136.300 VNĐ
Máng HQ nổi trần M10
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x300x96)mm
Model: FS 40/36x2 M10 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.146.200 VNĐ
Đèn compact ốp trần
 • Công suất:15W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu:6500K
 • Quang thông: 700 lm
Model: CL 04 15 3UT3
Giá bán lẻ đề xuất: 138.600 VNĐ
Bộ đèn huỳnh quang T8 M11
 • Công suất: 36 W
 • Điện áp: 220V/ 50Hz
 • Nguồn sáng: FL T8-36W Nano Deluxe
 • Quang thông: 3050 lm
 • Balat: Điện tử
 • Màu ánh sáng: Ánh sáng trắng
Model: BD T8 M11 H22/36W x1
Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Bộ đèn chiếu sáng lớp học
 • Công suất: 36 W
 • Điện áp: 220V/ 50Hz
 • Nguồn sáng: FL T8-36W Nano Deluxe
 • Quang thông: 3050 lm
 • Balat: Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1234x190x128) mm
Model: FS 40/36x1 CM1*EH
Giá bán lẻ đề xuất: 470.800 VNĐ
Bộ đèn huỳnh quang T8
 • Công suất: 18W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nguồn sáng:FL T8 - 18W Galaxy
 • Quang thông: 1050lm
 • Balat:Điện tử
 • Màu ánh sáng: ánh sáng trắng
Model: M9G 18Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 121.000 VNĐ
Bộ đèn huỳnh quang T8
 • Công suất: 36W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nguồn sáng:FL T8 - 36W Galaxy
 • Balat:Điện tử
 • Màu ánh sáng: ánh sáng trắng
Model: ĐĐT-36W/01
Giá bán lẻ đề xuất: 92.400 VNĐ
Máng Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x2 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 205.700 VNĐ
Máng LED TUBE M9
 • Nguồn sáng:02 Bóng LED TUBE 1,2m 18/20W
 • Không balát
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x2 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 86.900 VNĐ
Bộ đèn huỳnh quang T8
 • Công suất: 36W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nguồn sáng:FL T8 - 36W Galaxy
 • Quang thông: 3100lm
 • Balat:Điện tử
 • Màu ánh sáng: ánh sáng trắng
Model: M9G 36Wx1
Giá bán lẻ đề xuất: 147.700 VNĐ
Máng Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:01 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(628x48x68)mm
Model: FS 20/18x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 113.300 VNĐ
Bộ đèn chiếu sáng lớp học
 • Điện áp: 220V/ 50Hz
 • Nguồn sáng: FL T8-36W Nano Deluxe x 2
 • Quang thông: 6100 lm
 • Balat: Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1234x235x128) mm
Model: FS 40/36x2 CM1*EH
Giá bán lẻ đề xuất: 590.700 VNĐ
Bộ đèn chiếu sáng bảng
 • Công suất: 36 W
 • Điện áp: 220V/ 50Hz
 • Nguồn sáng: FL T8-36W Nano Deluxe
 • Quang thông: 3050 lm
 • Balat: Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1234x190x128) mm
Model: FS 40/36x1 CM1*EH BACS
Giá bán lẻ đề xuất: 532.400 VNĐ
Máng LED TUBE M9
 • Nguồn sáng:01 Bóng LED TUBE 0,6m 10/12W
 • Không balát
 • Kích thước (DxRxC):(628x48x68)mm
Model: FS 20/18x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 48.400 VNĐ
Máng LED TUBE M9
 • Nguồn sáng:01 Bóng LED TUBE 1,2m 18/20W
 • Không balát
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 69.300 VNĐ
Máng đèn Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:01 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 135.300 VNĐ
Máng HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x300x96)mm
Model: FS 40/36x2 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.146.200 VNĐ
Máng HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:04 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x605x96)mm
Model: FS 40/36x4 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.892.000 VNĐ
Máng HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:03 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(627x605x96)mm
Model: FS 20/18x3 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.051.600 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,3 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 36/40W
Model: EBH.3 1x36/40 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 72.600 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,15 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 18/20W
Model: EBH.3 1x18/20 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 59.400 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,17 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 18/20W
Model: EBS.2 - A20/18 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 37.400 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,17 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 18/20W
Model: EBS.1 - A20/18 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 37.400 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,21 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 36/40W
Model: EBS.1 - A40/36 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 38.500 VNĐ
Balát điện tử
 • Nguồn điện:220V/50H
 • Dòng điện:0,21 A
 • Tổn hao công suất:3÷3,5W
 • Số bóng x công suất:1 x FL 36/40W
Model: EBS.2 - A40/36 FL
Giá bán lẻ đề xuất: 38.500 VNĐ
Máng HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:03 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát: điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x605x96)mm
Model: FS 40/36x3 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.597.200 VNĐ
Đèn Huỳnh quang chống ẩm
 • Điện áp: 220V/ 50Hz
 • Nguồn sáng:FL T8-36W x2 Galaxy
 • Balat: Điện tử
 • Quang thông: 5000 lm
 • Kích thước (DxRxC): (1260 x 120 x 93) mm
Model: D LN CA/2x36W
Giá bán lẻ đề xuất: 657.800 VNĐ
Đèn Huỳnh quang chống ẩm
 • Điện áp: 220V/ 50Hz
 • Nguồn sáng:FL T8-18W x2 Galaxy
 • Balat: Điện tử
 • Quang thông: 2000 lm
 • Kích thước (DxRxC):650 x 120 x 93 (mm)
Model: D LN CA/2x18W
Giá bán lẻ đề xuất: 513.700 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678