Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

LED highbay

Đèn LED High Bay 250W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.620.000 VNĐ
Model: HB03 390/250W

Đèn LED Nhà xưởng High Bay 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.476.200 VNĐ
Model: D HB02L 350/50W

Đèn LED Nhà xưởng High Bay 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.546.600 VNĐ
Model: D HB02L 350/70W

Đèn LED High Bay 430/100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.477.200 VNĐ
Model: D HB02L 430/100W

Đèn LED High Bay 430/120W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.840.200 VNĐ
Model: D HB02L 430/120W

Đèn LED High Bay 430/150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.020.600 VNĐ
Model: D HB02L 430/150W

Đèn LED High Bay 500/200W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.660.800 VNĐ
Model: D HB02L 500/200W

Đèn LED High Bay 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.783.000 VNĐ
Model: D HB03L 230/100W

Đèn LED High Bay 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.883.200 VNĐ
Model: D HB03L 290/100W

Đèn LED High Bay 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.333.000 VNĐ
Model: D HB03L 310/120W

Đèn LED High Bay 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.784.000 VNĐ
Model: D HB03L 310/150W

Đèn LED Highbay 120W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D HB03L 350/120W

Đèn LED High Bay 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.641.000 VNĐ
Model: D HB03L 390/200W

Đèn LED High Bay 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.730.000 VNĐ
Model: D HB03L 360/200W