Menu

Đèn led panel đổi màuĐèn LED Panel Tròn Đổi màu 90/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 470/570/520lm
 • Kích thước (ØxH): (115x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90±5mm
Model: PT04 ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 520/610/540lm
 • Kích thước (ØxH): (134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
Model: PT04 ĐM 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 173.800 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 580/680/600lm
 • Kích thước (ØxH): (134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±5mm
Model: PT04 ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 600/680/640 lm
 • Kích thước (ØxH):(158x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 135mm
icon sticker
Model: PT04 ĐM 135/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 198.000 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn Đổi màu 90/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 470/570/520 lm
 • Kích thước (ØxH): (115x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (90±5)mm
 • Màu viền: Viền vàng/Viền bạc
Model: PT05 ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Đèn LED Panel tròn đổi màu 110/7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 520/610/540 lm
 • Kích thước (ØxH): (134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (110±5)mm
 • Màu viền: Viền bạc/Viền vàng
Model: PT05 ĐM 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 173.800 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn đổi màu 110/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 580/680/600lm
 • Kích thước (ØxH): (134x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (110±5)mm
 • Màu viền: Viền bạc/Viền vàng
Model: PT05 ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 600/680/640 lm
 • Kích thước (ØxH):(158x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (135±5)mm
 • Màu viền: Viền bạc/Viền vàng
Model: PT05 ĐM 135/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 198.000 VNĐ
Đèn LED Panel Tròn đổi màu 135/12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp hoạt động: (150-250)V
 • Nhiệt độ màu: 4000K/5000K/6500K
 • Quang thông: 750/850/800lm
 • Kích thước (ØxH): (158x26)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 135mm
 • Màu viền: Viền bạc/Viền vàng
Model: PT05 ĐM 135/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 211.200 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678