Menu

Đèn LED găn tường ( sáng tạo)Đèn LED gắn tường dự án
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 5000K
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Kích thước: (100x100x100) mm Bảo hành: 2 năm
Model: D GT03L V/5W.DA
Giá bán lẻ đề xuất: 336.600 VNĐ
Đèn LED gắn tường dự án
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Kích thước: (203x103x93) mm Bảo hành: 2 năm
Model: D GT04L HG/5W.DA
Giá bán lẻ đề xuất: 297.000 VNĐ
Đèn LED gắn tường dự án
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Kích thước: (213x93x128) mm Bảo hành: 2 năm
Model: D GT05L T/5W.DA
Giá bán lẻ đề xuất: 316.800 VNĐ
Đèn LED gắn tường dự án
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Kích thước: (265x95x115) mm Bào hành: 2 năm
Model: D GT06L CD/5W.DA
Giá bán lẻ đề xuất: 336.600 VNĐ
Đèn LED gắn tường dự án
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Kích thước: (135x95x183) mm Bảo hành: 2 năm
icon sticker
Model: D GT08L/5W.DA
Giá bán lẻ đề xuất: 498.300 VNĐ
Đèn LED gắn tường dự án
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Kích thước: (186x177x112) mm Bảo hành: 2 năm
icon sticker
Model: D GT12L/5W.DA
Giá bán lẻ đề xuất: 476.300 VNĐ
Đèn LED High Bay 430/150W dự án
 • Công suất:150W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ФxC):(430x345)mm
 • Khối lượng: 2,6kg Bảo hành: 2 năm
icon sticker
icon sticker
Model: D HB02L 430/150W.DA
Giá bán lẻ đề xuất: 2.970.000 VNĐ
Đèn LED gắn tường dự án
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Kích thước (DxRxC):98x95x306 mm
icon sticker
Model: D GT07L/5W.DA
Giá bán lẻ đề xuất: 566.500 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678