Đèn LEDĐèn LED âm trần Downlight 4.5W xoay góc
 • Công suất: 4,5W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 350lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K
 • Tuổi thọ (giờ):25000 (L70)
 • ĐK lỗ khoét trần: 76mm
icon sticker
Model: D AT02L XG 76/4.5W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED âm trần Downlight 6.5W xoay góc
 • Công suất: 6,5W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 500lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K
 • Tuổi thọ (giờ):25000 (L70)
 • ĐK lỗ khoét trần: 76mm
icon sticker
Model: D AT02L XG 76/6.5W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED âm trần Downlight 7W (cảm biến)
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 480 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 90/7W PIR
Giá bán lẻ đề xuất: 181.500 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 9W (cảm biến)
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 650 Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 110/9W PIR
Giá bán lẻ đề xuất: 204.600 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 9W (Dự phòng)
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Power ON : 500lm
 • Power OFF: 440lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L DP 90/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.147.300 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 12W (Dự phòng)
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Power ON : 650lm
 • Power OFF: 480lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L DP 110/12W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED âm trần Downlight 5W
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 330lm/330lm/300lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
Model: D AT04L 90/5W
Giá bán lẻ đề xuất: 117.700 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500lm/500lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
Model: D AT04L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650lm/650lm/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
Model: D AT04L 90/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 130.900 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 630lm/610lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT11L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED âm trần Downlight 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 780lm/760lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT11L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED âm trần downlight 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500lm/500lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
Model: D AT04L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650lm/650lm/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
Model: D AT04L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Đèn LED âm trần downlight 12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 930lm/930lm/910lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
Model: D AT04L 110/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 156.200 VNĐ
Đèn LED âm trần downlight 16W
 • Công suất: 16W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1300lm
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Kích thước (ØxH): (180x44)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 155mm
icon sticker
Model: D AT04L 155/16W
Giá bán lẻ đề xuất: 279.400 VNĐ
Đèn LED âm trần downlight 25W
 • Công suất: 25W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 2000lm
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Kích thước (ØxH): (180x44)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 155mm
icon sticker
Model: D AT04L 155/25W
Giá bán lẻ đề xuất: 325.600 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 460lm/410lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (120x72)
 • ĐK lỗ khoét trần: 90±2 mm
icon sticker
Model: D AT05L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 102.080 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 460lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x77)
 • ĐK lỗ khoét trần: 110±2 mm
icon sticker
Model: D AT05L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 102.000 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 600lm/540lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x77)
 • ĐK lỗ khoét trần: 115±2 mm
icon sticker
Model: D AT05L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 144.100 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 5W
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 300lm/270lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (115x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (90±2)mm
icon sticker
Model: D AT06L 90/5W
Giá bán lẻ đề xuất: 86.680 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 460lm/410lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (115x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (90±2)mm
icon sticker
Model: D AT06L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 102.080 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 460lm/410lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (110±2)mm
icon sticker
Model: D AT06L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 119.350 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 600lm/540lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: (110±2)mm
icon sticker
Model: D AT06L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 144.100 VNĐ
Đèn LED âm trần downlight đổi màu 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 510lm/550lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x33)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 85±3 mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT10L ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED âm trần downlight đổi màu 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 400lm/450lm/380lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (120x35)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 85±3 mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT08L ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED âm trần downlight đổi màu 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 510lm/550lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x33)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 85±3 mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT10L ĐM 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 680/750/640lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x36)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT10L ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 184.800 VNĐ
Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50-60Hz
 • Quang thông: 580/630/550lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (140x38)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT08L ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 184.800 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678