Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp dự án

Đèn LED Khẩn cấp 10W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 710.600 VNĐ
Model: D KC02/10W.DA

Đèn LED Khẩn cấp 8W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 647.900 VNĐ
Model: D KC03/8W.DA

Đèn LED Khẩn cấp 6W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 478.500 VNĐ
Model: D KC04/6W.DA

Đèn LED Khẩn cấp 2W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 608.300 VNĐ
Model: D KC01/2W.DA

Đèn LED Khẩn cấp 3W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 245.300 VNĐ
Model: D KC05/3W.DA