Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm

Đèn LED

Bộ đèn chiếu sáng bảng

Giá bán lẻ đề xuất: 471.900 VNĐ
Model: BD CSBA 120/18W (chiếu bảng)

Bộ đèn chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 641.300 VNĐ
Model: BD CSLH 120/20W (chiếu lớp học)

Bộ đèn chiếu sáng bảng 20W (Tube T8 vỏ thủy tinh)

Giá bán lẻ đề xuất: 522.500 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSBA/20Wx1

Bộ đèn chiếu sáng bảng 20W (Tube T8 vỏ nhôm nhựa)

Giá bán lẻ đề xuất: 608.300 VNĐ
Model: BD T8L CSBA/20Wx1

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 915.200 VNĐ
Model: BD T8L CSLH/20Wx2

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 522.500 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH/20Wx1

Bộ đèn LED tube chiếu sáng lớp học

Giá bán lẻ đề xuất: 737.000 VNĐ
Model: BD T8L TT01 CSLH/20Wx2

Bộ phụ kiện led dây 7w

Giá bán lẻ đề xuất: 83.600 VNĐ
Model: PKD 7W

Đèn LED Highbay 150W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D HB03L 350/150W

Đèn LED High Bay 250W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.620.000 VNĐ
Model: HB03 390/250W

Đèn LED Nhà xưởng High Bay 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.476.200 VNĐ
Model: D HB02L 350/50W

Đèn LED Nhà xưởng High Bay 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.546.600 VNĐ
Model: D HB02L 350/70W

Đèn LED High Bay 500/200W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.660.800 VNĐ
Model: D HB02L 500/200W

Đèn LED High Bay 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.783.000 VNĐ
Model: D HB03L 230/100W

Đèn LED High Bay 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.883.200 VNĐ
Model: D HB03L 290/100W

Đèn LED High Bay 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.783.000 VNĐ
Model: D HB03L 230/100W

Đèn LED High Bay 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.333.000 VNĐ
Model: D HB03L 310/120W

Đèn LED High Bay 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.784.000 VNĐ
Model: D HB03L 310/150W

Đèn LED Highbay 120W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D HB03L 350/120W

Đèn LED High Bay 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.641.000 VNĐ
Model: D HB03L 390/200W

Đèn LED High Bay 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.730.000 VNĐ
Model: D HB03L 360/200W

Đèn LED Nhà xưởng Lowbay 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 202.400 VNĐ
Model: D LB01L/10W

Đèn LED Nhà xưởng Lowbay 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 301.400 VNĐ
Model: D LB01L/20W

Đèn LED Nhà xưởng Lowbay 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 464.200 VNĐ
Model: D LB01L/30W

Đèn Pha LED 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.923.600 VNĐ
Model: CP06/200W