Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Đèn LED chỉ dẫn dự án

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 1 mặt 2W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 614.900 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W (1 mặt).DA

Đèn LED Exit Chỉ dẫn 2 mặt 2W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 634.700 VNĐ
Model: D CD01 40x20/2.2W (2 mặt).DA