VĂN PHÒNG BỘ CÔNG THƯƠNG


  • Tiết kiệm trên 50% điện năng
  • Độ rọi tăng hơn 1,7 lần
  • Các chỉ tiêu chiếu sáng đạt tiêu chuẩn TCVN 7114:2008, QCVN 09:2003/BXD
  • Đảm bảo điều kiện chiếu sáng tiện nghi: không có hiện tượng nhấp nháy, không gây chói lóa, không bị sấp bóng