Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED
Độ rọi trung bình Etc = 550 lux đạt tiêu chuẩn TCVN 7114: 2008, QCVN 09:2013/BXD
Mật độ công suất 6W/m2 thấp hơn 50% so với tiêu chuẩn.
Chỉ số hoàn màu Ra = 80, phù hợp tiêu chuẩn.
Đảm bảo điều kiện chiếu sáng tiện nghi: không có hiện tượng nhấp nháy, không gây chói lóa, không bị sấp bóng