• Tiết kiệm trên 65% điện năng
  • Độ rọi tăng hơn 2,5 lần
  • Các chỉ tiêu chiếu sáng đạt chuẩn TCVN 7114:2008, QCVN 09:2013/BXD
  • Đảm bảo điều kiện chiếu sáng tiện nghi: không có hiện tượng nhấp nháy, không gây chói lóa, không bị sấp bóng