Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678

Chiếu sáng hiệu suất cao là gì?


- Là hình thức chiếu sáng bảo đảm độ sáng cao hơn, chất lượng ánh sáng tốt hơn phù hợp với con mắt khi nhìn và quan sát nhưng sử dụng ít điện hơn so với chiếu sáng thông thường trước đây.