Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678

Hiệu suất sáng là gì?


- Là hiệu quả phát sáng của bóng đèn, bằng tỷ số giữa quan thông của bóng đèn và công suất tiêu thụ. Đèn có hiệu suất phát sáng cao là đèn cho quang thông lớn mà tiêu thụ năng lượng điện ít.

- Đơn vị: lm/W