Ấm điện siêu tốc 1,7 lít
Model: RD-AST17P1

Ấm điện siêu tốc 1,7 lít

Giá bán lẻ đề xuất
704.000 VNĐ
Ấm điện siêu tốc 1,8 lít
Model: AST18ST1

Ấm điện siêu tốc 1,8 lít

Giá bán lẻ đề xuất
330.000 VNĐ
Ấm điện siêu tốc
Model: RD-AST18ST2

Ấm điện siêu tốc

Giá bán lẻ đề xuất
330.000 VNĐ
Ấm điện siêu tốc cao cấp 1,7 lít
Model: RD-AST17ST1.E

Ấm điện siêu tốc cao cấp 1,7 lít

Giá bán lẻ đề xuất
760.000 VNĐ
Ấm điện siêu tốc
Model: RD–AST17P2

Ấm điện siêu tốc

Giá bán lẻ đề xuất
704.000 VNĐ
Ấm điện siêu tốc 1,7 lít
Model: RD-AST17ST2.E

Ấm điện siêu tốc 1,7 lít

Giá bán lẻ đề xuất
1.156.000 VNĐ

DANH MỤC SẢN PHẨM