Đoàn khảo sát thăm quan Showroom Smart Home của Rạng Đông
Đoàn khảo sát thăm quan Showroom Smart Home của Rạng Đông

Sau khi đi tham quan thực tế phòng Điều hành Trung tâm, Trung tâm R&D công nghệ kỹ thuật số, Trung tâm điều khiển đèn đường IOT,Trung tâm R&D công nghệ kỹ thuật số, Trung tâm R&D Chiếu sáng của Công ty đoàn khảo sát đã đánh giá cao về phong trào Đổi mới sáng tạo mà Rạng Đông đã thực hiện, các nền tảng công nghệ số Rạng Đông ứng dụng và coi đây là mô hình kiểu mẫu để nhân rộng trong hoạt động phát triển khoa học công nghệ.

Đoàn khảo sát thăm quan Trung tâm điều khiển đèn đường IOT của Rạng Đông
Đoàn khảo sát thăm quan Trung tâm điều khiển đèn đường IoT của Rạng Đông

Phó TGĐ Nguyễn Đoàn Kết giới thiệu Phòng Điều hành Trung tâm đến Đoàn khảo sát.
Phó TGĐ Nguyễn Đoàn Kết giới thiệu Phòng Điều hành Trung tâm số đến Đoàn khảo sát.

Đoàn khảo sát thăm quan Trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông
Đoàn khảo sát thăm quan Trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông

Đoàn khảo sát thăm quan Trung tâm R&D công nghệ kỹ thuật số của Rạng Đông.
Đoàn khảo sát thăm quan Trung tâm R&D công nghệ kỹ thuật số của Rạng Đông.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Ban Tuyên giáo TW phát biểu tại buổi làm việc đã khẳng định không cần báo cáo, nhìn vào thực tế đã toát lên được việc Công ty đã thực hiện rất tốt và đây là là mô hình thực tiễn để triển khai các nội dung nghị quyết số 20-NQ/TW. Mặc dù nghị quyết 20 không nhắc đến đổi mới sáng tạo ngay từ đầu nhưng thực tế cho thấy đổi mới sáng tạo ở  Rạng Đông là cơ sở thực tiễn để tham mưu định hướng chính sách.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Ban Tuyên giáo TW phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Ban Tuyên giáo TW phát biểu tại buổi làm việc.

Hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổ chức quản lý, vận hành của Công ty được thực hiện rất rõ nét thông qua việc cập nhật công nghệ mới hiện đại 4.0, chuyển đổi số, tự động hóa thông minh. Ấn tượng của Vụ trưởng khi đến khảo sát tại Rạng Đông là Công ty đã quy tụ nguồn lực rất lớn từ các được các chuyên gia, tri thức Việt từ các Trường, Viện, phát huy được nội lực. Mô hình hợp tác giữa Trường, Viện, doanh nghiệp, địa phương, các ngành được phối hợp rất rõ nét.

Đồng chí Nguyễn Đoàn Thăng – Tổng giám đốc báo cáo hoạt động đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Rạng Đông
Đồng chí Nguyễn Đoàn Thăng – Tổng giám đốc báo cáo hoạt động đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Rạng Đông

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Đoàn Thăng – Tổng giám đốc công ty khẳng định Công ty hơn 60 năm để phát triển như ngày hôm nay là nhờ thực hiện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.  Tổng Giám đốc đã báo cáo về các hoạt động đầu tư phát triển KHCN của Rạng Đông, về sự hợp tác phát triển KHCN theo mô hình 3 nhà Doanh nghiệp, Viện trường và các Nhà khoa học và hoạt động ĐMST kết hợp giữa lực lượng tinh hoa của công ty và lực lượng tri thức bên ngoài.

Đồng chí Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện đoàn thanh tra chúc mừng thành tựu đạt được mong muốn của Rạng Đông tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Những vấn đề về cơ chế chính sách đóng góp thêm cho Ban chỉ đạo đang tổng kết nghị quyết 20 về phát triển khoa học công nghệ nhưng nhưng cũng là tổng kết nghị quyết 27 về tri thức. Đây không chỉ là bài học về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mà còn là bài học về việc trọng dụng, sử dụng nguồn lực đội ngũ cán bộ.

Xem thêm:
👉 Rạng Đông tăng tốc từ chuyển đổi số

👉 Rạng Đông chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số doanh nghiệp theo lời mời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư