Các phương tiện giao thông lưu hành trên đường và phố rất đa dạng về chủng loại, không chỉ ở nước ta mà ở tất cả các nước trên thế giới. Theo TCXDVN 104 : 2007 phân loại các loại tuyến đường phố thành 4 loại chính. Vì vậy, hệ thống chiếu sáng đường phố phải được thiết kế phù hợp với từng loại tuyến đường phố. 

Chiếu sáng đường phô

Tiêu chí chung


- Đáp ứng quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng về độ chói, độ đồng đều

- Đáp ứng về tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố TCVN 259:2001.

- Chiếu sảng đảm bảo tính dẫn hướng, tao môi trường ánh sáng tốt, bảo đảm người tham gia giao thông an toàn với tốc độ quy định

- Lựa chọn nhiệt độ màu 4000K , 5000K, 6500K.

- Đèn chiếu sáng đường có chỉ số bảo vệ IP 66, khả chống xung sét 10kV

- Đèn tự động Diming khi hoạt động độc lập hoặc điều khiển tại tủ; Diming 2-5 mức

- Đèn Đảm bảo kết nối điều khiển, giám sát hoạt động với trung tâm điều khiển chiếu sáng thành phố, có sẵn cổng kết nối điều khiển theo chuẩn 0¸÷10V

 

Chỉ tiêu và chất lượng chiếu sáng


TT

Cấp đường

Đặc điểm

Độ chói Ltb (cd/m2)

Độ chói đều chung, Uo

Độ chói đều theo chiều dọc, U1

Độ rọi ngang trung bình tối thiểu, Etb (lux)

1

Chiếu sáng đường cao tốc đô thị

Tốc độ cao, mật độ cao,không có phương tiện thô sơ

2

0,4

0,7

-

2

Chiếu sáng đường cấp đô thị

Có dải phân cách

Không dải phân cách

1,5

2

0,4

0,4

0,7

0,7

 

3

Chiếu sáng đường phố cấp khu vực

Có dải phân cách

Không có dải phân cách

1

1,5

0,4

0,4

0,5

0,5

 

4

Chiếu sáng đường phố nội bộ,

Hai bên đường sáng

Hai bên đường tối

0,75

0,5

0,4

0,4

-

-

 

5

Đường ngõ xóm

 

0,2-0,4

-

-

5-8 lux

Tính số lượng đèn

Công cụ tính toán trực tuyến

Tính toán độ rọi

Công cụ tính toán trực tuyến

Dữ liệu iES

Download dữ liệu

Tính toán DIALUX

Tải phần mềm

Giải pháp điều khiển
chiếu sáng thông minh
smartlighting

  • Chiếu sáng tối ưu hơn.
  • Cuộc sống tiện nghi hơn.
  • Năng lượng tiết kiệm hơn.
Sản phẩm smartlighting
Liên hệ
Giải pháp chiếu sáng thông mimh (Smartlighting)

  • Chiếu sáng tối ưu hơn.
  • Cuộc sống tiện nghi hơn.
  • Năng lượng tiết kiệm hơn.
Sản phẩm smartlighting
Liên hệ
1900.2098