Ký kết giữa Giám đốc ban quản lý Dự án FIRST và đại diện các thành viên nhóm hợp tác

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 80 tỷ đồng, tương đương hơn 3,7 triệu USD. Trong đó Dự án First tài trợ 48,8% tổng kinh phí thực hiện, phần còn lại Rạng Đông và các thành viên nhóm hợp tác đối ứng bằng tiền 51,2% mức tổng kinh phí.

Mục tiêu của dự án là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trongdoanh nghiệp. Việc tài trợ cho các nhóm liên kết được thực hiện theo quy trình đánh giá công khai, minh bạch dựa trên các tiêu chí cụ thể do Bộ Khoa học & Công nghệ, Ngân hàng Thế giới đưa ra.

Tổng kinh phí thực hiện dự án nghiên cứu sản xuất đèn LED chiếu sáng nông nghiệp là hơn 80 tỷ đồng, tương đương hơn 3,7 triệu USD

Nhóm hợp tác do Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông làm thành viên đứng đầu bao gồm 8 thành viên, trong đó có 2 trường đại học, 1 viện nghiên cứu và 5 doanh nghiệp. Nhóm liên kết được hình thành dựa trên cơ sở nhu cầu của thị trường, xây dựng mô hình liên minh, liên kết đáp ứng chuỗi giá trị sản phẩm từ nghiên cứu triển khai, thiết kế, thử nghiệm, sản xuất, marketing và phân phối phát triển sản phẩm đèn LED trong chiếu sáng tạo nhân tạo ứng dụng công nghệ cao phù hợp với Việt Nam.

Nhóm hợp tác do Rạng Đông làm thành viên đứng đầu bao gồm 8 thành viên, trong đó có 2 trường đại học, 1 viện nghiên cứu và 5 doanh nghiệp

Dự án sẽ được thực hiện trong 32 tháng với các sản phẩm dự án gồm 08 loại đèn LED chuyên dụng cho 06 lĩnh vực trong Nông nghiệp công nghệ cao và đánh bắt thủy sản, gồm: Đèn LED chuyên dụng cho nuôi cấy mô, Đèn LED chuyên dụng cho rau sạch, Đèn LED chuyên dụng cho hoa cúc, Đèn LED chuyên dụng cho thanh long, Đèn LED chuyên dụng cho tảo, Đèn LED chuyên dụng cho tàu cá (chiếu sáng mạn, chiếu sáng sinh hoạt, chiếu sáng cabin). Đây là sản phẩm mới, trình độ công nghệ cao, kỹ thuật đa ngành cần sự phối hợp của nhiều chuyên gia trong: nông nghiệp, vật liệu, điện tử, chiếu sáng, nhiệt đới, đo lường,...phối hợp hoạt động và gắn bó chặt chẽ theo một mục tiêu, kế hoạch, lộ trình công nghệ thống nhất và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO/EFQM.

Sản phẩm của dự án sẽ tiếp tục phát triển sau khi Dự án kết thúc do đáp ứng tốt trong việc giảm chi phí sản xuất tăng thu nhập của người nông dân, giảm tiêu tốn điện năng trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời góp phần làm giảm phụ tải cho hệ thống điện lưới quốc gia, giảm khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường.