Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó TGĐ Công ty  Rạng Đông và Ông Nguyễn Khắc Bát - Viện trưởng Viện nghiên cứu hải sản đại diện 02 đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác
Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó TGĐ Công ty  Rạng Đông và Ông Nguyễn Khắc Bát - Viện trưởng Viện nghiên cứu hải sản đại diện 02 đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác

Ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ giúp 02 đơn vị phối hợp các hoạt động chuyên môn, đáp ứng kịp thời nhu cầu về: nghiên cứu khoa học, tư vấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ, phổ biến quảng bá sản phẩm/ hệ thống giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Nuôi trồng - Khai thác - Chế biến thủy sản; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, những thế mạnh của hai bên về chuyên môn, công nghệ, cơ sở vật chất, …thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả 02 đơn vị và đóng góp hiệu quả vào chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước