Năm 2023 Rạng Đông bước vào giai đoạn 2 của vòng lặp 2 của Chiến lược Chuyển đổi số. Chiến lược Chuyển đổi số của Rạng Đông đi vào cốt lõi:

* Tái cấu trúc chiến lược Sản phẩm: Hình thành hệ sinh thái sản phẩm & dịch vụ 4.0: LED với 5 lớp sản phẩm, Phích với 4 lớp sản phẩm với 5 thuộc tính, phù hợp với xu thế của thời đại 4.0, đáp ứng các nhu cầu khách hàng.

* Tái cấu trúc mô hình kinh doanh: Xây dựng mô hình kinh doanh số DBM để thương mại hoá thành công hệ sinh thái sản phẩm & dịch vụ 4.0 của Rạng Đông; Phát triển kinh doanh đa kênh và khai thác hiệu ứng mạng lưới của kinh tế nền tảng. Dịch chuyển từ cung cấp sản phẩm sang thương mại Sản phẩm/ Dịch vụ, dịch vụ tốt có thể tạo ra giá trị gia tăng cao.

Để thực thi chiến lược này, Công ty thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức, mô hình điều hành theo hướng: Chuyển từ mô hình phân cấp theo chức năng sang mô hình tổ chức theo ma trận, với các đội nhóm xuất sắc làm việc Teamwork , vận hành theo OKR, trên nền tảng ứng dụng sức mạnh của công nghệ số.

Team work 01:
Thiết kế kỹ thuật thực hiện hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ 4.0

 


Team báo cáo hoạt động trước Công ty vào ngày 18/1/2023

Team được thành lập theo mô hình T-Shape với 06 thành viên thuộc: - phòng nghiên cứu thị trường
- Trung tâm 1
- phòng kế hoạch
- phòng truyền thông
- ban thiết kế kỹ thuật xưởng LED
Anh Nguyễn Công Hùng- Trưởng ban TKKT Xưởng LED, Điện tử & TBCS làm Team Leader

Mục tiêu: đến 28/4/2023 của Team có 3 chương trình, tương ứng với đó sẽ có 3 Team thực thi để triển khai:
Chương trình LED CT1.1.1: Phát triển sản phẩm mới , cải tiến sản phẩm
Chương trình LED CT1.1.2: Nghiên cứu công nghệ ứng dụng trong thiết kế sản phẩm
Chương trình LED CT1.1.3: Chuẩn hoá quy trình thiết kế sản phẩm
Qua triển khai thực tế, Team thiết kế kỹ thuật đã đạt được những kết quả bước đầu:
Phê duyệt được 36/44 sản phẩm mới trong quý 1
Xây dựng & đưa vào áp dụng quy trình công nghệ thiết kế Driver theo nguyên lý cộng hưởng (Áp dụng cho các sản phẩm Panel chiếu thẳng, Panel chiếu cạnh, Parking light vào thị trường Hàn Quốc, Downlight, batten vào thị trường úc). Xây dựng & đưa vào áp dụng quy trình công nghệ thiết kế Driver theo nguyên lý Boots-Buck (Áp dụng cho các sản phẩm công suất cao Highbay, Flood)

Team work 02:
Phát triển hệ thống sản xuất thực số Triển khai chương trình LED-CT2.1


Team báo cáo hoạt động trước Công ty vào ngày 18/1/2023

Team được hình thành với 07 thành viên.
Chị Phùng Thị Hảo – Trưởng ban QLHT&CNTT làm Lead team.
Mục tiêu của Team đến 28/4/2023: Hoàn chỉnh dữ liệu và xây dựng hệ thống báo cáo, cảnh báo tự động. Đưa vào thử nghiệm phần mềm MRP.

Team đã xác định được 04 chương trình hành động và đã đạt được những kết quả bước đầu:

Chương trình Quản lý số liệu trên ERP & báo cáo phân tích kinh tế. Chuẩn hóa được quy trình nhập dữ liệu, đưa vào áp dụng trước cho kho xưởng, kho ngành ĐTTĐ. Đưa vào vận hành quy định gắn Qrcode bán thành phẩm điện tử. Chuẩn hóa được khâu gắn part cho PCB.

Chương trình Hoàn thiện QMS và thiết lập báo cáo chất lượng tự động. Đã xây dựng được quản hướng dẫn, cách thức nhập dữ liệu vào hệ thống QMS cho tất cả các khâu để đảm bảo hiểu đúng, nhập đúng, số liệu đúng. Xây dựng được khung báo cáo chất lượng lần 1 và chạy thử, tuy nhiên cần trao đổi thống nhất lại báo cáo trong nhóm nhỏ và nhóm lớn sử dụng.

Chương trình Báo cáo điều hành sản xuất tự động: Trên hệ thống đã có cảnh báo cho từng WO.

Chương trình Hoàn chỉnh và nâng độ phân giải scada: Đã chốt được danh mục lỗi để update lại lên hệ thống. Đưa vào áp dụng thử nghiệm phương án điều khiển từ dưới lên để thuận tiện khi điều khiển hệ thống scada sát với thực tế.

Team work 03:
Phát triển sản phẩm mới, cải tiến & thúc đẩy tiêu thụ SP lớp 3, lớp 4 Xưởng Phích nước Thủy tinh


Team báo cáo hoạt động trước Công ty vào ngày 18/1/2023

Team được thành lập với 08 thành viên, anh Dương Quốc Hưng – Phó ngành lắp ráp Phích làm Lead team.

Mục tiêu của Team:

Doanh thu phích hoàn chỉnh đến 28/4/2023 đạt 264 tỷ cho cả thị trường nội địa & xuất khẩu. Phát triển sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến tối thiểu 8 sản phẩm năm 2023.

Triển khai thảo luận theo Teamwork và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, qua 3 buổi kiểm điểm theo T7, Team đã đạt được những kết quả cụ thể: Xây dựng chuyên đề cho bộ combo quà tặng 8/3 & các chương trinh quà tặng cho ngày lễ lớn ở Việt Nam; Xây dựng chuyên đề xuất khẩu phích & phụ tùng phích, phát triển sản phẩm mới phục vụ khách hàng Trung Đông.

Team work 04:
Phát triển kênh truyền thống mở rộng vùng 2 (vùng 2 phòng Bán hàng 1)


Team báo cáo hoạt động trước Công ty vào ngày 31/1/2023

Team được thành lập với 04 thành viên nhóm hoạch định và 12 đội thực thi. Anh Ngô Ngọc Thanh – Trưởng vùng 2 làm Lead team.

Mục tiêu của Team:

Doanh thu năm 2023 đạt 1910 tỷ (tăng 28% so với cùng kỳ 2023); Doanh thu chung đến 28/4/2023 đạt 540 tỷ.

Triển khai hoạt động theo Teamwork, các thành viên hoạt động theo nhiệm vụ được giao, hướng đến đạt mục tiêu chung của Team, họp kiểm điểm theo T7, Team đã đạt được những kết quả bước đầu:

Doanh thu chung sau 29 ngày T1/2023 đạt 104 tỷ ( tăng 21% cùng kỳ 2023);
Thực hiện 15 buổi đào tạo về Smart Home cho 43 tiếp thị;
Tiếp cận được 15 công trình Smart Home;
18 công trình Smart Home phát sinh doanh thu.

Team work 05:
Triển khai chương trình CT1 Trung tâm doanh thu khối hội nhập kinh tế quốc tế


Team báo cáo hoạt động trước Công ty vào ngày 31/1/2023

Team được hình thành với 09 thành viên nhóm hoạch định được chia theo khối LED và khối Phích. Anh Nguyễn Đoàn Thanh – Xưởng phòng xuất khẩu làm Lead team.

Mục tiêu của Team:

đến 28/4 doanh thu LED đạt 90 tỷ, doanh thu phích đạt 130 tỷ.

Các thành viên trong Team căn cứ vào mục tiêu, chương trình hành động, chức năng nhiệm vụ, thực hiện các công việc của mình đều phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là doanh thu và họp kiểm điểm theo T7, T30. Team đã đạt được những kết quả bước đầu:

Đã xác định được các thị trường lớn (sản phẩm LED: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc, Đông Nam Á; Sản phẩm Phích: Brazil, Trung Đông, Trung Quốc, Indonesia). Xác định các kênh tiêu thụ: Dân dụng, CTDA, NN CNC cho từng thị trường, các khách hàng lớn tạo ra các doanh thu lớn, các giải pháp OEM/ODM, các SP có năng lực sản xuất lớn, công nghệ phù hợp với thế mạnh của công ty hoặc có tiềm năng.

Team work 06:
PHÒNG BÁN HÀNG 2 Trung tâm 3 & 4 chi nhánh


Team báo cáo hoạt động trước Công ty vào ngày 02/02/2023

Team được thành lập với 08 thành viên thuộc nhóm hoạch định và 24 đội thực thi thuộc trung tâm 3, chi nhánh HCM, CN Biên Hòa, CN Cần Thơ, CN Tiền Giang. Anh Đỗ Tiến Quang – GĐ CN HCM làm Lead team.

Mục tiêu của Team:

năm 2023 doanh thu đạt 2.900 tỷ (tăng 27% so với cùng kỳ 2023) và đến 28/4 doanh thu chung đạt 725 tỷ.

Kết quả bước đầu của Team tháng 1/2023: Doanh thu đạt 187 tỷ ( tăng 33% so cùng kỳ 2023); Thực hiện 88 buổi đào tạo về Smart Home cho tiếp thị 4 chi nhánh. Tiếp cận được 23 công trình Smart Home và 19 công trình Smart Home đã phát sinh doanh thu.

Team Work 07:
Khối bình phích tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023


Team báo cáo hoạt động trước Công ty vào ngày 02/02/2023

Mục tiêu: Nâng sản lượng Ruột phích từ 22,44 triệu lên 23 triệu, khối ruột phích.

Trước mục tiêu này, khối bình phích đã xác định được 03 giải pháp chính, tương ứng với đó là 03 Team thực thi được hình thành để triển khai công việc. Anh Nguyễn Tuấn Hiệp – Trưởng ngành bình phích làm Lead Team.

Team 1: triển khai giải pháp Nâng cao độ đồng đều Bán thành phẩm (BTP) bình phích, trọng tâm là các loại bình dị hình dung tích lớn, miệng rộng với 08 thành viên.

Team 2: Triển khai giải pháp Giảm lỗi các công đoạn, không phải xử lý làm lại khâu bình phích, với 08 thành viên.

Team 3: Triển khai giải pháp Nghiên cứu công nghệ sản xuất Cove thủy tinh cho LED với 05 thành viên

Qua hơn 1 tháng xây dựng và tổ chức hoạt động Team Work, các thành viên của cả 3 Team thực thi đều nắm rõ ràng hơn về mục đích, mục tiêu và kỷ luật hơn trong việc vạch ra một phương pháp làm việc chung và thu được những kết quả rõ nét.

Team 1: Tháng 1/2023 tỷ lệ sản phẩm loại 1 đạt ~ 99.6%. Áp dụng khuôn sơ hình Fi44.5 cải tiến cho sản phẩm 1055N, chiều dày nối thân tăng 61% so với Q4/2023.

Team 2: Không phát sinh lỗi làm lại, phải hủy ở khâu bình phích.

Team 3: Bước đầu nhóm đã thực hiện việc tìm kiếm các chuyên gia và thông tin các nhà sản xuất Cove thủy tinh.