rạng đông trao nhà tình thương cho hội viên hội nông dân bình thuận

Hộ ông Nguyễn Xuân Thảo là hộ nghèo của xã Hàm Chính. Trước đây, gia đình ông sống trong căn nhà vách đất, xuống cấp nghiêm trọng. Ngôi nhà mới được xây với kinh phí 170.000.000 đồng. Trong đó:  Hội Nông dân các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông hỗ trợ 50 000 000 đồng. Số tiền còn lại do ông Thảo vay ngân hàng và người thân đóng góp.