Xin chúc mừng 05 đề tài Đổi mới sáng tạo đạt giải cấp công ty

Đại diện 05 đề tài lên nhận giải thưởng
Đại diện 05 đề tài lên nhận giải thưởng

🔸 Giải Nhất: Đề tài "Ứng dụng robot và AI vào các dây chuyền sản xuất tiến đến các dây chuyền ko người"

🔸 Giải Nhì: Đề tài "Giải pháp đột phá thực hiện mục tiêu thách thức tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm lớp 1"

🔸 Giải Nhì: Đề tài "Giải pháp công nghệ Công tắc không pin không dây"

🔸 Giải Ba: Đề tài "Tái cơ cấu tiêu thụ sản phẩm khối phích nước thủy tinh & Hành trình chuyển đổi sản xuất xanh, thông minh"

🔸 Giải Ba: Đề tài "Hành động triển khai trọng tâm 6 tháng 2024 Thương mại điện tử nội địa, đồng bộ giữa trực tuyến và trực tiếp"

Xin chúc mừng 14 tập thể xuất sắc trong kỳ thi đua ngày hội sáng tạo Rạng Đông – Techday 9

 1. Vùng 2 – Phòng Bán hàng 1
 2. Vùng 3 – Phòng Bán hàng 1
 3. Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng Bán hàng 2
 4. Team Phát triển sản phẩm mới phục vụ tái cơ cấu các sản phẩm xuất khẩu – Xưởng Phích nước Thủy tinh
 5. Team công nghệ số
 6. Team xuất khẩu thị trường Mỹ
 7. Đội Thanh Hóa – Vùng 1 – Phòng Bán hàng 1
 8. Đội Bình Thuận – Chi nhánh Biên Hòa – Phòng  Bán hàng 2
 9. Team Contact center
 10. Team cơ giới hóa, tự động hóa, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào điều hành sản xuất – Xưởng Phích nước Thủy tinh
 11. Team Tự động hóa– Xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng
 12. Teamwork Xuất khẩu – Xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng
 13. Teamwork Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ kỹ thuật số Rạng Đông
 14. Ban Thiết kế kỹ thuật – Xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng

Xin chúc mừng 21 cá nhân xuất sắc trong kỳ thi đua ngày hội sáng tạo Rạng Đông – Techday 9

 1. Anh Nguyễn Đoàn Thanh - Trưởng phòng Xuất khẩu
 2. Anh Nguyễn Văn Đồi - Giám đốc Chi nhánh Tiền Giang
 3. Anh Trần Tuấn Dương - Phó phòng Thông tin và Thương mại Điện tử
 4. Anh Nguyễn Quốc Thái - Phó ngành Lắp ráp LED 1- Xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng
 5. Anh Nguyễn Việt Cường - Phó ngành Lắp ráp LED 2- Xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng
 6. Anh Lê Xuân Tú - Phó ngành Công nghệ phụ trợ-Xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng
 7. Anh Phan Văn Thìn - Trưởng nhóm Thiết kế, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ kỹ thuật số
 8. Anh Lê Văn Tân - Đốc công Ngành Bình phích –Xưởng Phích nước Thủy tinh
 9. Anh Nguyễn Văn Lượng - Phó Ban Cơ điện Tự động hóa – Xưởng Phích nước Thủy tinh
 10. Anh Ngô Huy Xuân - Đội trưởng Bắc Ninh – Vùng 2 – Phòng Bán hàng 1
 11. Anh Hồ Sỹ Dũng - Đội trưởng Nghệ An- Vùng 1 - Phòng Bán hàng 1
 12. Anh Trần Tùng Lâm - Đội trưởng đội 1 Hà Nội – Vùng 2 – Phòng  Bán hàng 1
 13. Anh Ngô Ngọc Thanh - Trưởng vùng 2 – Phòng Bán hàng 1
 14. Anh Nguyễn Hoàng Khôi - Trưởng ngành Công nghệ phụ trợ-Xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng
 15. Anh Nguyễn Công Hùng - Trưởng Ban Thiết kế kỹ thuật-Xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng
 16. Anh  Đỗ Đức Anh - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ kỹ thuật số
 17. Anh Trần Vinh Quy - Nhân viên nhóm Contact Center
 18. Chị Nguyễn Thu Hà - Nhân viên Phòng Nghiên cứu thị trường
 19. Anh Dương Văn Trung - Trưởng nhóm Phòng Thông tin và Thương mại Điện tử
 20. Anh Nguyễn Quốc Hậu - Đội trưởng Bình Thuận – Chi nhánh Biên Hòa
 21. Chị Nguyễn Thùy Dung - Nhân viên Phòng Xuất khẩu

Xin chúc mừng 03 cán bộ quản lý xuất sắc trong kỳ thi đua ngày hội sáng tạo Rạng Đông – Techday 9

 1. Anh Nguyễn Hoàng Kiên - Quản đốc Xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng
 2. Anh Quách Thành Chương - Trưởng Phòng Kế hoạch
 3. Anh Nguyễn Lê Thăng - Trưởng Phòng Bán hàng 1