Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Rạng Đông đã khẳng định vị thế và thương hiệu; được các tổ chức uy tín trong nước và Quốc tế bình chọn:

  • TOP 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2023
  • TOP 50 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
  • TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2023
  • TOP tổ chức/doanh nghiệp KH&CN và Đổi mới sáng tạo,..