• Độ rọi trung bình Etc >500 lux đạt tiêu chuẩn TCVN 7114:2008, QCVN 09:2013/BXD
  • Mật độ công suất thấp hơn 50% so với tiêu chuẩn
  • Chỉ số hoàn màu Ra=80 phù hợp tiêu chuẩn.
  • Đảm bảo điều kiện chiếu sáng tiện nghi: không có hiện tượng nhấp nháy, không gây chói lóa, không bị sấp bóng