cuộc thi sáng tác slogan1. Mục đích cuộc thi

Mong muốn huy động được sức sáng tạo của CBCNV toàn Công ty để tìm ra Slogan cho sản phẩm LED, truyền tải được những thông điệp mới phù hợp chiến lược phát triển kinh doanh, hướng đến mục tiêu trở thành công ty hàng đầu về chiếu sáng tại Việt Nam, tiên phong trong các Hệ thống & Giải pháp chiếu sáng Xanh thông minh - Vì sức khỏe hạnh phúc con ngườì.

2. Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi

▶️ Mỗi sản phẩm dự thi bao gồm 1 câu khẩu hiệu (Slogan) được viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Việt và Tiếng Anh (không quá 10 từ bao gồm cả từ đơn và từ ghép) và kèm theo một bản thuyết trình về nội dung, ý tưởng, ý nghĩa của Slogan đó (Bản thuyết minh không quá 300 từ viết bằng Tiếng Việt);

▶️ Slogan không được sử dụng từ địa phương, từ lóng; không vi phạm thuần phong, mỹ tục Việt Nam, không xuyên tạc, thay đổi các câu trong các tác phẩm văn học, ca dao, tục ngữ, bài hát….

Nội dung Slogan phải ngắn gọn, dễ nhớ đi vào tiềm thức khách hàng và đáp ứng 4 yêu cầu sau:

       1️⃣ Slogan phải liên tưởng và gợi mở đến dòng sản phẩm LED Rạng Đông, thể hiện được vị thế, tầm nhìn và khát vọng phát triển của Công ty trong lĩnh vực chiếu sáng;

       2️⃣ Truyền tải được thông điệp về chiến lược SXKD; mục tiêu phát triển bền vững và giá trị cốt lõi Công ty hướng tới;

      3️⃣ Phát triển kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giải pháp chiếu sáng, công trình chiếu sáng…;

      4️⃣ Khẳng định tính chuyên nghiệp, giá trị niềm tin, vai trò, vị thế và thương hiệu của Rạng Đông đối với cộng đồng trong và ngoài nước;

▶️ Sản phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được công bố và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào; đảm bảo tính độc đáo, riêng biệt, không trùng lặp, không sao chép, không mô phỏng, không sữa chữa hay tương tự với Slogan của các tổ chức khác;

▶️ Sản phẩm dự thi không phải đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả đối với bất kỳ bên thứ ba nào. Trường hợp xảy ra tranh chấp, người dự thi chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

▶️ Các tác phẩm dự thi Ban tổ chức (BTC) không trả lại;

▶️ Đơn vị tổ chức cuộc thi được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như có toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải;

▶️ Tác giả có thể gửi số lượng sản phẩm dự thi không hạn chế. Tuy nhiên, mỗi phiếu đăng ký chỉ được trình bày 01 bài dự thi và sẽ được đánh mã số riêng cho từng phiếu;

3. Đối tượng dự thi: Tập thể hoặc cá nhân làm việc tại Công ty CP BĐPN Rạng Đông

4. Hình thức tham dự

▶️ Bài dự thi được điền đầy đủ thông tin theo mẫu của BTC (Mẫu đính kèm) và gửi về BTC cuộc thi theo các cách sau đây:

      🔸Cách 1: Gửi trực tiếp email: chamsockhachhang@rangdong.com.vn, ghi đầy đủ thông tin họ tên cá nhân/nhóm sáng tác Slogan.
      🔸Cách 2: Soạn thảo thành văn bản, in ra, bỏ phong bì, dán, ghi đầy đủ thông tin họ tên/nhóm sáng tác Slogan và gửi tại hòm thông tin ở cả 02 cơ sở.

▶️ Thành viên Ban giám khảo không được tham gia dự thi

▶️ Mẫu thông tin dự thi tải về từ link: https://rangdong.com.vn/

5. Thời gian tổ chức

🔸Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 06/04/2020 - 15/04/2020
🔸Thời gian chấm bài thi dự kiến: 18/04/2020 - 22/04/2020
🔸Thời gian công bố kết quả dự kiến: 24/04/2020.

6. Hồ sơ dự thi bao gồm:

🔸Phiếu đăng ký dự thi (Theo mẫu Công ty: Dành cho Cá nhân / Dành cho Tập thể)

🔸Văn bản thống nhất của Tập thể về nội dung dự thi (Nếu là tập thể): Mẫu văn bản tại đây

7. Cơ cấu giải thưởng

🔸01 giải nhất trị giá 10.000.000đ và được sử dụng làm slogan cho công ty
🔸01 giải nhì trị giá 5.000.000đ
🔸02 giải ba trị giá  2.000.000 đ
🔸04 giải khuyến khích trị giá 1.000.000đ

8. Trách nhiệm của tác giả tham gia dự thi

▶️ Tác giả gửi bài dự thi được xem như chấp thuận mọi quy định của Thể lệ cuộc thi.

▶️ Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật. BTC không chịu trách nhiệm với các bài dự thi vi phạm bản quyền tác giả cũng như không can thiệp vào bất kỳ tranh chấp bản quyền nào về bài dự thi được gửi từ tác giả.

▶️ Tác giả không sử dụng Slogan của Rạng Đông vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của BTC.

▶️ Trong thời gian tham gia cuộc thi này, tác giả không được gửi tác phẩm của mình đi tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác.

▶️ Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả phải thông báo đến BTC bằng văn bản trước khi hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

▶️ BTC không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được BTC.

▶️ BTC có quyền hủy bỏ giải thưởng đối với bài dự thi đạt giải nếu vi phạm quy định hoặc có xảy ra tranh chấp, khiếu nại.

9. Giải quyết các khiếu nại về giải thưởng

- Bất kỳ cá nhân nào phát hiện ra sản phẩm đoạt giải có vi phạm hoặc tranh chấp về bản quyền hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo cho BTC. Thông báo này phải được lập thành