cuộc thi sáng tác slogan

1. Mục đích cuộc thi

Tạo ra sân chơi, huy động được sức sáng tạo của CBCNV toàn Công ty, mỗi người là một đại sứ thương hiệu Rạng Đông để truyền thông trong nội bộ và đến cộng đồng thương hiệu, hình ảnh Rạng Đông mới đang chuyển đổi số mạnh mẽ, phát triển bằng khoa học công nghệ/đổi mới sáng tạo và sự tử tế.

2. Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi

Mỗi sản phẩm dự thi bao gồm 1 hoặc nhiều video clip do cá nhân/nhóm tự quay, thu âm và biên tập, có thể huy động sự hỗ trợ về kỹ thuật, stylist, tạo hình từ các nguồn khác, nhưng nhân vật, sản phẩm xuất hiện trong video phải là tập thể hoặc cá nhân làm việc tại Công ty CP BĐPN Rạng Đông.

Khuyến khích các tác giả dự thi sử dụng kỹ thuật đồ họa, bảng biểu, hình vẽ tĩnh và động để tăng hiệu ứng cho video, hấp dẫn với người xem.

Sản phẩm dự thi phải là sáng tác mới, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào với video clip của các tổ chức khác, không có tranh chấp bản quyền, chưa từng gửi dự thi các cuộc thi khác.

Công ty được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như có toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải.

3. Đối tượng dự thi: 

Toàn thể CBCNV Công ty bao gồm Cá nhân hoặc Nhóm tác giả, trong đó các phòng Thông tin - TMĐT, NCTT, Truyền thông, Trung tâm R&D Chiếu sáng, Trung tâm Digital R&D, Trung tâm C4LED, Xưởng LED - Điện tử &TBCS, Xưởng Phích Nước - Thủy Tinh, Phòng BH1, Phòng BH2, Phòng XK đều có sản phẩm tham gia.

4. Hình thức tham dự

- Video Clip ngắn chia làm 3 thời lượng: 5-10 phút; 1-5 phút; <1 phút gửi về BTC cuộc thi (gửi file video hoặc link youtube) qua email chamsockhachhang@rangdong.com.vn và ghi đầy đủ các thông tin sau:

- Họ và tên cá nhân/tên trưởng nhóm đại diện

- Ngày tháng năm sinh

- Điện thoại

- Nick Facebook (kèm link)

- Và Danh sách tên thành viên nhóm

5. Thời gian tổ chức

- Thời gian phát động cuộc thi và nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 05/7/2021 – 15/8/2021

- Thời gian chấm thi vòng sơ khảo: 16/08/2021 - 25/08/2021

- Thời gian chấm vòng chung kết: 25/08/2021 - 30/08/2021

6. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi nhóm Video Clip theo 3 thời lượng : 5-10 phút, 1-5 phút, <1 phút  gồm 3 giải thưởng:

- 01 giải nhất trị giá 10.000.000 đ tiền mặt + 1 Voucher (trị giá 5.000.000đ)

- 01 giải nhì trị giá 7.000.000 đ tiền mặt + 1 Voucher (trị giá 3.000.000đ)

- 01 giải ba trị giá 5.000.000 đ tiền mặt + 1 Voucher (trị giá 2.000.000đ)

Lưu ý:  Voucher sử dụng để  mua sản phẩm Rạng Đông qua kênh TMĐT Rang Dong store.