rạng đông được tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2015

Bà Ngô Ngọc Thanh - Phó TGĐ Công ty đại diện lên nhận bằng khen tôn vinh "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2015" 

Theo tiêu chí bình chọn, Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là sản phẩm phải được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chứng nhận về chất lượng, mẫu mã, có tính tác động tích cực xã hội cao, thân thiện môi trường, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn sức khỏe theo các tiêu chuẩn quy định và mang tính phát triển bền vững. Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 được bình chọn ở 3 nhóm sản phẩm đó là: Sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến và sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

 
rạng đông được tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2015
Với sản phẩm đèn chiếu sáng chuyên dụng trong nông nghiệp, Rạng Đông đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

Sản phẩm Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho nông nghiệp công nghệ cao của Rạng Đông phục vụ cho các lĩnh vực: Chiếu sáng điều khiển ra hoa cây hoa cúc: Hoa nở đúng vụ, thân mập, cành cao; Chiếu sáng điều khiển ra hoa, quả trái vụ cây Thanh Long; Chiếu sáng chiếu sáng trong nuôi cấy mô; Chiếu sáng trong nuôi trồng tảo; Chiếu sáng dẫn dụ và đánh bắt thủy hải sản; Chiếu sáng dân dụng cho tàu đánh cá. 

Với sản phẩm chiếu sáng chuyên dụng trong nông nghiệp, Rạng Đông đã có rất nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất của ngành nông nghiệp Việt Nam