Trục đường chính vào xã Nghi Xuân được Rạng Đông lắp đặt hệ thống chiếu sáng