thành lập trung tâm thương mại điện tử rạng đông-ngoại thương

Trung tâm TMĐT Rạng Đông-Ngoại thương ra đời sẽ giúp xây dựng và phát triển các năng lực cốt lõi nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Rạng Đông trước áp lực hội nhập quốc tế

Trung tâm thương mại điện tử RD-FTU là đơn vị độc lập, trực thuộc quản lý của Ban Tổng Giám đốc công ty Rạng Đông, được thành lập với mục đích hiện thực hóa kết quả nghiên cứu của đề tài hợp tác với trường ĐH Ngoại thương “Xây dựng và phát triển các năng lực cốt lõi nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông trước áp lực hội nhập quốc tế”. Ngoài ra, Trung tâm cũng thực hiện việc nghiên cứu phát triển các năng lực lõi và đạt nền tảng bước đàu về thương mại điện tử của Rạng Đông, vận hành thí điểm và tiến tới chuyển giao công nghệ cho công ty sau năm 2018.

sơ đồ tổ chức trung tâm thương mại điện tử rạng đông-ngoại thương

Sơ đồ tổ chức của Trung tâm phát triển thương mại điện tử Rạng Đông- Ngoại thương

Theo đó, Trung tâm sẽ là đơn vị đầu mối  thực hiện việc nghiên cứu và tiếp nhận công nghệ kinh doanh số từ các đối tác bên ngoài với công ty; Thực hiện việc chuyển giao, Rạng Đông hóa các tri thức và công nghệ kinh doanh phù hợp với đặc thù, điều kiện, năng lực và bối cảnh của Công ty; Thực hiện triển khai thí điểm ứng dụng mang tính khai phá các công nghệ kinh doanh mới, thích ứng với xã hội số hóa và nền kinh tế số, tiến tới chuyển giao cho công ty khi đã hoàn thiện và kiểm chứng được hiệu quả của các công cụ.

Trong giai đoạn 2017-2018, Trung tâm phát triển thương mại điện tử RD-FTU sẽ thực hiện việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng đối với các dòng sản phẩm chính của Công ty thông qua cộng đồng internet; Phát triển thử nghiệm kênh thương mại điện tử của công ty, thực hiện đưa sản phẩm Rạng Đông lên tất cả các kênh thương mại điện tử hiện có tại Việt Nam, hoàn thiện hệ thống Logistic tạo được doanh thu, phát triển mô hình thí điểm cổng thương mại điện tử trên nền Platform sẵn có để kiểm chứng tính hiệu quả, đánh giá từ đó đề xuất định hướng phát triển tiếp theo; Đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty ra thị trường Thế giới, xâm nhập vào các trang thương mại điện tử lớn trên thế giới, quảng bá hình ảnh thương hiệu Rạng Đông trên các trang thương mại điện tử quốc tế lớn.

thành lập trung tâm TMĐT Rạng Đông-ngoại thương

PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương chúc mừng sự ra đời của Trung tâm thương mại điện tử RD-FTU, khẳng định Trung tâm sẽ giúp tạo lợi thê cạnh tranh cho Rạng Đông trước áp lực hội nhập quốc tế

thành lập trung tâm thương mại điện tử rạng đông - ngoại thương

PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương và ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông cắt băng khai trương Trung tâm phát triển Thương mại điện tử FTU - Rạng Đông. Theo đó hai đơn vị sẽ tạo điều kiện tốt nhất để trung tâm đi vào vận hành và hoạt động có hiệu quả