Hội điện lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ban chấp hành Hội điện lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ra mắt

Ngày 10/6 tại Hà Nội, Hội Điện lực Việt Nam phối hợp với Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức Đại hội đại biểu Hội điện lực sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng.

Hội PEELA được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết và động viên đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học công nghệ sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả nhằm giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, góp phần phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực chiếu sáng. Ngoài ra, Hội còn đại diện đưa tiếng nói và mong muốn của người tiêu dùng, nhà sản xuất các sản phẩm chiếu sáng vì mục tiêu phát triển bền vững của ngành Điện góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Hội điện lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - TGĐ Công ty Rạng Đông được bầu làm chủ tịch Hội điện lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động Hội; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I, giai đoạn 2017 – 2022; bầu ban chấp hành bao gồm 13 hội viên.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam Trần Đình Long đánh giá cao việc thành lập Hội PEELA. Ông Trần Đình Long cho rằng, việc thành lập Hội sẽ giúp tập hợp được đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học công nghệ sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả nhằm giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, góp phần phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực chiếu sáng.

Hội điện lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả