TGĐ Nguyễn Đoàn Thăng vinh dự  nhận danh hiệu “ Nhà quản lý vì người lao động” do Công đoàn công thương Việt Nam trao tặng

 Tại hội nghị lần này, lần đầu tiên Công đoàn Công Thương Việt Nam tôn vinh 51 nhà quản lý vì Người lao động (NLĐ). Đó là những nhà quản lý lãnh đạo, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã duy trì sự ổn định và tăng trưởng của đơn vị trong suốt 3 năm qua. Tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu để được tôn vinh là phải đảm bảo việc làm cho 100% NLĐ với mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. 


Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông vinh dự có TGĐ Nguyễn Đoàn Thăng được tôn vinh “Nhà quản lý vì người lao động”. Với sự lãnh đạo, điều hành xuất săc của TGĐ Nguyễn Đoàn Thăng, năm 2014 doanh số tiêu thụ của Rạng Đông đạt 2806 tỷ đồng ( tăng 16,5% so với 2013), nộp ngân sách nhà nước 219,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân CBCNV đạt 9,45 triệu đồng/người/tháng ( tăng 5% so với 2013). Liên tục trong 3 năm liền, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông được Tổ chức báo cáo đánh giá VNR xếp hạng là 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, một trong 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và TOP 200 doanh nghiệp Việt Nam đạt chỉ số tốt nhất năng lực hoạt động năm 2014 (Chỉ số sinh lời tốt nhất, hệ số bảo toàn vốn tốt nhất, chỉ số doanh thu tốt nhất).


Bà Nguyễn Hồng Yến - Chủ tịch công đoàn c.ty Rạng Đông ( ngoài cùng bên phải) đại diện lên nhận bằng khen " Giỏi việc nước, đảm việc nhà" do Công đoàn Công thương Việt Nam trao tặng tập thể nữ CBCNV Rạng Đông

Cũng trong dịp này, để ghi nhận cống hiến của nữ CBCNV-NLĐ Rạng Đông trong việc vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vừa chăm lo xây dựng gia đình, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao cờ, Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tặng tập thể nữ CBCNV-NLĐ Công ty Rạng Đông giai đoạn 2010- 2015.