Ban chỉ đạo công ty đồng hành cùng các team work triển khai mô hình hoạt động mới

Trong suốt tuần qua (từ 6/2 đến 10/2), đại diện Ban chỉ đạo Công ty và phòng quản lý hệ thống đã cùng với: Team khối thương mại nội địa (Vùng 2 – phòng bán hàng 1; Phòng bán hàng 2 – Trung tâm 3 & 4 chi nhánh; Trung tâm R&D và C4LED); Team khối sản xuất LED và khối sản xuất phích; Team Khối Hội nhập kinh tế quốc tế để triển khai hoạt động theo mô hình mới theo Team work với các tiêu chí: Tổ chức, phân công nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch hành động, vai trò Team Leader và văn hoá Team để cùng hướng đến hoàn thành mục tiêu chung.

• Cấp công ty: từ 18/1 đến 2/2 đã có 07 Team báo cáo hoạt động tổ chức Team work

• Cấp đơn vị: Các Team còn lại triển khai báo cáo hoạt động Team Work tại đơn vị.

Ngày 11/2 Team Leader các khối dẫn đường, hoạch định của các Team: Khối Sản xuất LED – Điện tử & TBCS; Khối Sản xuất Thủy tinh & Phích nước; Khối thương mại nội địa; Khối xuất khẩu; hoạt động C4LED và 4 trung tâm báo cáo việc triển khai, kết quả bước đầu và kinh nghiệm trước Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng.

Khối thương mại nội địa các team tích cực triển khai mô hình team work tại đơn vị

Team Vùng 2 – phòng bán hàng 1: Team hoạch định vùng 2 thảo luận với các thành viên trong đội về mục tiêu, tổ chức phân công nhiệm vụ, đảm bảo tất cả thành viên đều hiểu và cam kết hoàn thành mục tiêu chung. Các chương trình được đưa ra thảo luận gồm có: đào tạo nâng cao năng lực hệ thống; Cơ cấu lại bộ máy để thực hiện những nhiệm vụ giai đoạn mới phục vụ thương mại hóa thành công chiến lược sản phẩm; Tăng hiệu suất, hiệu quả làm việc bằng công cụ số; Tổ chức mô hình đội nhóm và điều  hành bằng dữ liệu; Làm mới mô hình kinh doanh truyền thống; Phát triển mô hình kinh doanh trên các nền tảng, đồng bộ tiến tới cộng hưởng mô hình lai. • Kết quả tháng 1: doanh thu vùng 2 đạt 109 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ 2022); Triển khai 15 buổi đào tạo offline & online về Smart Home cho 43 tiếp thị theo các cấp độ từ Level 1 đến Level 3.

 

Team phòng bán hàng 2 – Trung tâm 3 & 4 chi nhánh: Sau chương trình báo cáo cấp công ty, Team tiếp tục cùng với Ban chỉ đạo công ty và các thành viên hoàn thiện mô hình tổ chức nhóm hoạch định cấp trung và 24 đội thực thi của Team trung tâm 3 & 4 chi nhánh (Chi nhánh HCM, Tiền Giang, Biên Hòa, Cần Thơ) Team xác định Quí 1/2023 sẽ tập trung vào 3 trọng tâm: Công tác đào tạo; Tổ chức xây dựng khách hàng; Xây dựng môi trường làm việc, cơ chế tạo động lực.

 

 

Team trung tâm R&D chiếu sáng và Trung tâm C4LED Chương trình phát triển chuỗi chuyên dụng - Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao & Năng lượng mặt trời: Team đã hoàn thiện tổ chức, vận hành chức năng nhiệm vụ theo mô hình ma trận cho 4 cấp trong thực tế . Doanh thu chung mảng NNCNC toàn quốc tháng 1.2023 đạt 16.29 tỷ (đạt 87% kế hoạch). Chương trình phát triển trung tâm CSKH & tổ chức mạng lưới dịch vụ các cấp (CT2): Team đã tổ chức thi và đánh giá năng lực cho 3 nhóm sản phẩm (năng lượng mặt trời, cây trồng vật nuôi, ngư nghiệp) cho anh em Trung tâm4, đồng thời hoàn thành bản đánh giá thực trạng và đề xuất triển khai Dữ liệu và công cụ số của Kênh NNCNC.

 

Khối hội nhập kinh tế quốc tế

Cùng với các khối, Khối Hội nhập kinh tế quốc tế cũng thực hiện thành lập 3 Team hoạch định trung tâm doanh thu, phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong tuần qua, khối đã tiến hành thảo luận, hoạch định xây dựng mục tiêu, xác định được Thị trường, khách hàng, sản phẩm trọng tâm, từng bước cụ thể hóa chủ trương của Ban chấp hành Đảng ủy chuyển hoạt động xuất khẩu từ phân tán sang tập trung, từ bị động sang chủ động.

Khối sản xuất LED – Điện tử & TBCS

Ban chỉ đạo Công ty đã ngồi thảo luận cùng 7 Team hoạch định cấp 2 của Khối sản xuất LED – Điện tử & TBCS về việc triển khai các Team thực thi bên dưới. Ban chỉ đạo Công ty đánh giá chung 7 Team hoạch định cấp 2 của khối sản xuất LED đã được tổ chức, triển khai xuống các Team thực thi bên dưới theo đúng các tiêu chí: Tổ chức, phân công nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch hành động, vai trò Team Leader. Khối LED hình thành mô hình đội nhóm, hoạch định được các chương trình hành động sớm, cụ thể hóa chiến lược của Công ty với 2 Chương trình lớn: Hoàn thiện & phát triển Hệ sinh thái SP/DV 4.0 và Chương trình nâng cấp môi trường thực số & Sản xuất thông minh và 8 chương trình nhỏ; Tỷ trọng Doanh thu sản phẩm LED đến 7/2/2023 ~ 90% Doanh thu toàn Công ty, tăng trưởng 48% so cùng kỳ.

 

 

Khối sản phẩm phích họp kiểm điểm nhịp T30

Tuần qua, khối sản phẩm phích nước đã họp kiểm điểm các chương trình tháng 1/2023 và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo đến 28/4. Khối phích nước cơ bản đã hoàn thiện mô hình tổ chức với 02 Team hoạch định cấp 1, 07 Team hoạch định cấp 2, 25 Team thực thi cấp 1. Các Team đa số kiểm điểm theo nhịp T7/T14/T30, linh hoạt các hình thức on/off. Thành viên trong Team chủ động, tích cực tham gia, hỗ trợ nhau và cùng hướng đến hoàn thành mục tiêu chung. Kết quả hoạt động của chương trình giảm lãng phí, tháng 1 đã có bước tiến ở các khâu: Điện máng, điện khí nén, nước sinh hoạt và vật tư sửa chữa BD thiết bị nâng hạ . Hiệu quả làm lợi ~ 28.5 tr/tháng. Năng suất máy thổi loại dung tích 1 lít tăng ~ 2.5% so với Q4.2022. Chương trình tự động hóa khâu bốc xếp, giao nhận bình phích, NSLĐ bộ phận kho phích tăng 15% so với Qúi 4/2022. Bình quân tháng 1.2023 Tiêu hao kho do bốc xếp, vận chuyển giảm ~ 0.15%.