Ổ cắm đa năng chống giật 3m
Model: OC04 4C/3M/10A

Ổ cắm đa năng chống giật 3m

Giá bán lẻ đề xuất
418.000 VNĐ
Ổ cắm đa năng chống giật 5m
Model: OC04 4C/5M/10A

Ổ cắm đa năng chống giật 5m

Giá bán lẻ đề xuất
454.000 VNĐ
Ổ cắm đa năng USB chống giật 3m
Model: OC04.USB 3C/3M/10A

Ổ cắm đa năng USB chống giật 3m

Giá bán lẻ đề xuất
506.000 VNĐ
Ổ cắm đa năng USB chống giật 5m
Model: OC04.USB 3C/5M/10A

Ổ cắm đa năng USB chống giật 5m

Giá bán lẻ đề xuất
542.000 VNĐ

DANH MỤC SẢN PHẨM