Đèn LED chiếu pha 150W
Model: CP07 150W

Đèn LED chiếu pha 150W

Giá bán lẻ đề xuất
5.060.000 VNĐ
Đèn LED chiếu pha 200W
Model: CP07 200W

Đèn LED chiếu pha 200W

Giá bán lẻ đề xuất
6.600.000 VNĐ
Đèn LED chiếu pha 250W
Model: CP07 250W

Đèn LED chiếu pha 250W

Giá bán lẻ đề xuất
8.800.000 VNĐ
Đèn LED chiếu pha 100W
Model: CP07 100W

Đèn LED chiếu pha 100W

Giá bán lẻ đề xuất
Liên hệ
Đèn LED chiếu pha 400W
Model: CP07 400W

Đèn LED chiếu pha 400W

Giá bán lẻ đề xuất
18.260.000 VNĐ

DANH MỤC SẢN PHẨM