Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý các cấp của Công ty và đặc biệt là các cổ đông có cổ phần sở hữu, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông


Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023 và dự kiến kế hoạch 2024

Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2023 tình hình kinh tế Thế giới suy thoái do chịu hậu quả nặng nề sau đại dịch Covid-19, xung đột chính trị trên thế giới kéo dài làm đứt gãy chuỗi cung ứng, nguy cơ khủng hoảng lương thực, khủng hoảng năng lượng….. tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế của phần lớn các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt về thị trường  càng gia tăng áp lực cạnh tranh theo hướng giá rẻ và giảm lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, để thực hiện nhiệm vụ Đại hội Đồng cổ đông giao, Ban điều hành Công ty đã bám sát vào các chỉ tiêu, mục tiêu và triển khai các giải pháp cụ thể, đặc biệt tiếp tục thực hiện chiến lược Chuyển đổi số của mình: Phát triển hệ sinh thái Sản phẩm/ Dịch vụ 4.0; Phát triển hệ thống sản xuất thông minh linh hoạt; Phát triển mô hình kinh doanh mới;  Phát động Phong trào thi đua lao động lập thành tích báo công Bác Hồ; Triển khai có hiệu quả Ngày hội sáng tạo Rạng ĐôngTechday.


Báo cáo của Ban kiểm soát tình hình thực công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động quản lý – điều hành của HĐQT và Ban TGĐ trong thực hiện điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023


Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và công tác quản lý điều hành công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024


Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu


Ông Nguyễn Đoàn Thăng -  Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty phát biểu tại Đại hội

Kết quả thực hiện năm 2023: doanh thu tiêu thụ đạt 8.316 tỷ đồng, tăng 20.4% so với năm 2022 và tăng 36% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 618 tỷ đồng, tăng 1,54% so với năm 2022 và tăng 66,8% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Đã chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông 50% bằng tiền mặt


Cổ đông của Công ty thảo luận tại Đại hội

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế Thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn và có xu hướng đi ngang. Trong nước áp lực tỷ giá, áp lực lạm phát đối với nền kinh tế lớn, nguyên vật liệu tăng giá….rủi ro với doanh nghiệp gia tăng.  Tiếp nối những thành tích đã đạt được năm 2023, Rạng Đông bước vào năm thứ 5, vòng lặp 3 của chiến lược Chuyển đổi số: Đồng bộ hóa từng phần mở rộng tiến tới đồng bộ hóa toàn phần.

Năm 2024 là một một dấu mốc đặc biệt, tròn một hoa giáp Bác Hồ về thăm nhà máy. Trong buổi lễ trọng thể tổ chức ngày 28/4/2024, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ và gần 2.400 CBCNV xin nguyện đoàn kết một lòng mang hết trí tuệ và sức lực của mình hiện thực hóa bằng bằng được mong mỏi thiết tha trên mảnh đất Bác Hồ đã đặt chân tới sẽ đơm hoa kết trái: Một Rạng Đông mới, một doanh nghiệp dân tộc mang thương hiệu Việt Nam đóng góp một phần nhỏ bé xây dựng Tổ quốc Việt nam giàu đẹp, phồn vinh, thịnh vượng, thực hiện khát vọng của Bác Hồ: Dân tộc Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu.


Nội dung được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2024 đều được các cổ đông bỏ phiếu tán thành