Theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc, năm 2018 các sản phẩm chiếu sáng truyền thống bị suy giảm mạnh. Sản phẩm Led chịu sự tác động rất lớn phải tăng trưởng nhanh để bù đắp phần suy giảm của sản phẩm truyền thống và sự giảm giá của các sản phẩm cùng loại  nhập khẩu từ Trung Quốc, thị trường chiếu sáng cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng doanh thu 2018 của công ty tăng 10,7% so với cùng kỳ ( đạt 3 621 tỷ), lợi nhuận tăng 25,6 % so với kế hoạch được giao.Thu nhập bình quân của CBCNV đạt 13,7 triệu/người/tháng, tăng 6%. Các chỉ tiêu kinh tế tài chính thể hiện sự phát triển bền vững của công ty, sự nỗ lực của tập thể CBCNV và điều hành có hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc.

phó tổng giám đốc trần trung tưởng

Ông Trần Trung Tưởng – Phó Tổng Giám đốc công ty đại diện Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Trong kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2019, Rạng Đông dự kiến sẽ sử dụng 200 tỷ cho các hạng mục đầu tư chính, bao gồm: đầu tư nâng công suất sản phẩm Led; Đầu tư tự động hóa, nâng cấp dây chuyền sản xuất phích nước; Đầu tư Hệ thống kho Công ty, trụ sở chi nhánh Tây Nguyên; Đầu tư xây dựng nhà máy mới sản xuất Led giai đoạn 1; Đầu tư thiết bị vận tải phục vụ bán hàng và bảo hành sản phẩm.

Sản phẩm Led sẽ là sản phẩm chủ lực – chiến lược – mũi nhọn – cứu cánh của công ty.

sản xuất led tại rạng đông

Sản xuất Led SMT tự động, hiện đại tại Rạng Đông

Về báo cáo của Hội đồng quản trị nhấn mạnh trong 2 năm ( 2019-2020) chú trọng mục tiêu làm chủ sản phẩm và thị trường giải pháp chiếu sáng Green -Smart-HCL là sản phẩm cốt lõi của tầng công nghệ mới ( Led – I4.0); là khâu đầu tiên, quan trọng nhất của chương trình số hóa công ty nhằm tạo sự khác biệt, nổi trội, đẩy mạnh kênh công trình dự án có tiềm năng lớn; Từng bước tiến hành số hóa công ty trong 5-7 năm; Từng bước phát triển các kênh tiêu thụ hiện đại, củng cố tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ nhân sự.

tổng giám đốc nguyễn đoàn thăng

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty

đại hội cổ đông 2019 tại rạng đông

Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình báo cáo dự thảo của hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Trên cơ sở những thành quả rất đáng tự hào của năm 2018, và sự thống nhất cao của các cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch SXKD của năm 2019, Tập thể CBCNV Rạng Đông không ngừng nỗ lực, phát huy sức sáng tạo, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra.