rạng đông tổ chức đại hội cổ đông 2018

Ông Nguyễn Đoàn Kết - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng kế toán báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty

Tại đại hội, lãnh đạo Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL, sàn HOSE) cho biết, công ty đã đạt 909 tỷ đồng doanh thu quý I/2018, bằng 103,4% so với kết quả cùng kỳ 2017.

Theo đó, lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ đạt 241 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 63,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 61,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 49 tỷ đồng, bằng 102% so với quý I/2017.

Theo kế hoạch đầu tư, công ty đánh giá năm 2018 áp lực cạnh tranh rất cao, riêng sản phẩm LED hiện có 3.300 công ty nhập khẩu và lắp ráp. Chính vì vậy, Rạng Đông buộc phải tập trung đầu tư để nâng cao sức cạnh tranh.

Theo đó, Rạng Đông sẽ dành khoàn tiền 150 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư năm 2018. Trong đó, công ty dành 36 tỷ đồng đầu tư mới Lò thủy tinh phích nước nấu điện hoàn toàn mới, đầu tư 56 tỷ đồng đầu tư nâng công suất xưởng sản xuất đèn LED lên 40 triệu sản phẩm/năm, đầu tư 23 tỷ nâng cấp dây chuyền sản xuất phích nước.

rạng đông tổ chức đại hội cổ đông 2018

Bà Ngô Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quĩ năm 2017 và dự kiến mức cổ tức năm 2018 trước các cổ đông

Ngoài ra, Rạng Đông sẽ dành 5 tỷ đồng nâng cấp thiết bị đánh giá chất lượng sản phẩm công ty, đầu tư 10 tỷ đồng nâng cấp thiết bị sản xuất thiết bị chiếu sáng, đầu tư 20 tỷ đồng cho hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Trước đó, năm 2017, Rạng Đông đặt kế hoạch đầu tư 100 tỷ, nhưng mới thực hiện đầu tư 36,7 tỷ đồng.

Năm 2018, Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu 3.270 tỷ đồng, tương đương năm 2017, lợi nhuận trước thuế 206 tỷ đồng, bằng 76% so với năm 2017, cổ tức 50% trả bằng tiều, tương đương năm 2017.

Theo đánh giá của ban lãnh đạo Rạng Đông, công ty đang phải đối mặt với thực trạng giá bán sản phẩm liên tục giảm, quý I/2018 giảm 10% so với quý I/2017 khiến doanh thu bị sụt giảm.

rạng đông tổ chức đại hội cổ đông năm 2018

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cho biết công ty sẽ chi 150 tỷ cho các hoạt động đầu tư năm 2018

Trong quý I/2017, doanh thu tiêu thụ sản phẩm CFL còn rất cao, đạt 331 tỷ đồng, chiếm 38% doanh thu toàn quý; sang quý I/2018 doanh thu sản phẩm này chỉ còn 165 tỷ đồng, chiếm 18%. Thực trạng thị trường quý I/2018 cho thấy việc cố gắng đạt mục tiêu doanh thu năm nay bằng năm ngoái đối với công ty đã là một thách thức lớn.

Trong năm 2017, doanh thu tiêu thụ của Rạng Đông đạt 3.270 tỷ, tăng 11,3% so với 2016. Nộp ngân sách đạt 300,7 tỷ tăng 6,9% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 271 tỷ, tăng 43% so với 2016. Giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm 7%, lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng 7%, vốn chủ sở hữu tăng 20% so với 2016.

Về các chỉ tiêu tài chính, ban lãnh đạo Rạng Đông cho biết, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt và có nhiều đột biến trong vòng đời các sản phẩm truyền thống như năm 2017 thì việc chỉ tiêu lợi nhuận tăng 45,74% so với cùng kỳ là một “cuộc chiến” gian khổ.

Năng suất lao động năm 2015 đạt 1,042 tỷ đồng/người, năm 2016 đạt 1,246 tỷ đồng/người, năm 2017 đạt 1,506 tỷ đồng/người. Năng suất lao động này cao gấp 6 lần năng suất lao động khối doanh nghiệp Việt Nam.

Về cơ cấu nguồn vốn, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty giảm từ mức 2,4 lần năm 2016 xuống 2,2 lần năm 2017.

Lãi gộp trên doanh thu tăng 33,59% trong năm 2017, thu nhập sau thuế trên doanh thu tăng 31%. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) tăng 21,5% so với năm 2016.

Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm từ 79,46% năm 2016 xuống 72,56% năm 2017 (giảm 8,68%).

Tài liệu liên quan:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018