Phó TGĐ Vương Bích Sơn phát biểu khai mạc đại hội
 

Năm 2013, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức từ thị trường trong nước và quốc tế, tuy nhiên với quyết tâm cao của tập thể người lao động cùng với định hướng chiến lược phát triển công ty 2011-2015 được đề ra đúng đắn, Rạng Đông đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.

Năm 2013 doanh số của công ty đạt 2494 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2012; nộp ngân sách nhà nước đạt 176.815 tỷ đồng, tăng 40,6% so với năm 2012; Thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2013, tất cả các đơn vị sản xuất trong Công ty đều đã thực hiện được xuất khẩu sản phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 289 tỷ ( 13,576 triệu USD) tăng 2,25 lần so với năm 2012. Các thành tích xuất sắc và toàn diện năm 2013 đã nối dài thêm truyền thống 24 năm liền doanh số, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận và thu nhập cán bộ công nhân lao động năm sau cao hơn năm trước, liên tục, ổn định và vững chắc.


Ông Nguyễn Đoàn Kết - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TKKTTC Rạng Đông -đọc báo cáo của ban TGĐ, Báo cáo tài chính 2013 và kết quả SXKD 2013 , kế hoạch 2014
 

Về nguồn vốn chủ sở hữu đạt 502 tỷ, tăng 6.9% so với năm 2012 thể hiện việc vốn chủ sở hữu được bảo toàn và ngày càng tăng trưởng. Các khoản phải trả là 1 270 tỷ, tăng 19,6% so với năm 2012 thể hiện độ tin cậy của các nhà tài trợ, bạn hàng, ngân hàng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và là công cụ đòn bẩy. Về tổng tài sản đạt 1 772 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ cho thấy qui mô phát triển bền vững và ổn định. Cơ cấu tài sản chuyển dịch dần từ tài sản cố định ( bằng 75,5% so cùng kỳ) sang tài sản lưu động ( bằng 123% cùng kỳ) biểu hiện tính thanh khoản ngày càng cao.

Trong năm 2013 hàng tồn kho hầu như không tăng ( chủ yếu là vật tư dự trữ), trong khi doanh thu tăng 12% cho thấy hàng hóa luân chuyển tốt, giá trị tồn kho thực tế giảm đáng kể.

Về công tác quản trị tài chính hỗ trợ cho hoạt động SXKD chính giúp cho Rạng Đông đạt được chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu ( EPS) vào hàng rất cao trong số các công ty niêm yết ( 7 451,33 đồng/CP – tăng 24,99% so với năm 2012), nhất là trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Giá trị sổ sách của cổ phiếu RAL đạt 43 660 đồng/CP, tăng 6,94% so với cùng kỳ cho thấy nguồn vốn của chủ sở hữu được bảo toàn và tăng đều đặn. Hiệu quả sử dụng đồng vốn thể hiện ở chỉ số ROA đạt 4,83% ( tăng 7,99% cùng kỳ) và ROE đạt 17,07% ( tăng 16,88% cùng kỳ). Các hệ số thanh toán thể hiện khả năng thanh toán và trả nợ ngân hàng của Rạng Đông rất tốt, dòng tiền được quản trị chặt chẽ và góp phần giảm đáng kể chi phí phát sinh trong kỳ.

Trong kế hoạch năm 2014, Rạng Đông sẽ ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu để cân đối năng lực sản xuất; tăng quyền lợi cho khách hàng ( cả xuất khẩu và nội địa); Hỗ trợ chi phí đưa sản phẩm Rạng Đông phủ kín rộng khắp thị trường nội địa; các vùng các sản phẩm cạnh tranh mạnh; Các chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn; Tổ chức hiệu quả, hiệu ứng tốt các sự kiện nhằm giới thiệu dàn sản phẩm đồng bộ trong đó sản phẩm LED là sản phẩm dẫn và cung cấp dịch vụ Hệ thống và giải pháp chiếu sáng xanh vào các công trình; Thực hiện tốt công tác bảo vệ thị trường, chống hàng giả; Đẩy mạnh tiêu thụ, giảm tồn kho sản phẩm bằng giải quyết nâng sức cạnh tranh các sản phẩm của Công ty, giải quyết hài hòa 3 yếu tố: Chất lượng, giá cả, độ tin cậy, trong đó giá cả và độ tin cậy là yêu tố quyết định.