Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2022 nhận được sự quan tâm tham dự của trên 600 đại biểu trong nước và quốc tế dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó khoảng 300 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 300 đại biểu tham dự trực tuyến với nhiều đại sứ quán các nước như: Pháp, Úc, Isrel, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Séc, Thái Lan, Đan Mạch...

Toàn cảnh Diễn đàn công nghệ và năng lượng Việt Nam 2022
Toàn cảnh Diễn đàn công nghệ và năng lượng Việt Nam 2022

Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông phát biểu tại diễn đàn
Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông phát biểu tại diễn đàn

Diễn đàn có sự tham gia của trên 600 đại biểu trong nước và quốc tế dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến
Diễn đàn có sự tham gia của trên 600 đại biểu trong nước và quốc tế dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến