Ngày 15.10, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã trao tặng tài trợ Hệ thống trang thiết bị chiếu sáng và Học bổng nghiên cứu với tổng trị giá 450 triệu cho nhà trường.

Rạng Đông trao tài trợ 450 triệu cho ĐH Bách khoa Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trong đó, hơn 200 triệu đồng tài trợ học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh của trường nhằm động viên tinh thần học tập cho các em và gần 250 triệu đồng tài trợ Hệ thống trang thiết bị chiếu sáng, cải tạo cơ sở vật chất chiếu sáng phòng học và phòng thí nghiệm chung HUST- RALACO để đảm bảo cho học sinh và giáo viên của trường có nguồn sáng làm việc tốt.

Rạng Đông và ĐH Bách khoa Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện từ năm 2010

Từ năm 2010, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông và ĐH Bách khoa Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện - Hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ giữa Rạng Đông và ĐH Bách khoa Hà Nội, đem tri thức của các nhà khoa học vào ứng dụng hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, vì sự phát triển bền vững của cả hai bên.

Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ: Mỗi năm, công ty luôn dành 20% phần lợi nhuận sau thuế (khoảng 20 tỷ đồng) để đầu tư phát triển khoa học - công nghệ, xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm; đồng thời, thường xuyên phối hợp các trường đại học, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học mới vào sản xuất