Chiều 6/5, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL, sàn HOSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Rạng Đông chi 520 tỷ cho hoạt động đầu tư

Ông Nguyễn Đoàn Kết - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng kế toán Báo cáo kết quả SXKD 2016 và chỉ tiêu kế hoạch 2017

Theo kế hoạch kinh doanh 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng doanh thu dự kiến năm 2017 đạt 3.056 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện trước thuế 170 tỷ đồng, chi trả cổ tức bằng tiền 50% vốn điều lệ.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2017 - 2022 là 520 tỷ đồng, riêng tổng mức đầu tư trong năm 2017 là 100 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2017, công ty sẽ đầu tư 40 tỷ đồng cho lò thủy tinh phích, 20 tỷ đồng đầu tư cho tự động hóa nâng cấp dây chuyền sản xuất đèn CFL và phích nước để nâng cao năng suất lao động và giảm giá thành.

Ngoài ra, công ty sẽ dành 30 tỷ đồng đầu tư các dây chuyền sản xuất tự động các sản phẩm LED nâng cao năng lực để nâng cao năng lực sản xuất LED lên 20 triệu sản phẩm/năm; đầu tư 10 tỷ đồng nâng cấp phòng thí nghiệm và hệ thống quản trị.

Trước đó, trong giai đoạn 2012 - 2017, Rạng Đông đã chi đầu tư 315 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch được duyệt. Cụ thể, mức chi cho giai đoạn 2012 - 2013 là 99,6 tỷ đồng, giai đoạn 2014 - 2015 là 123,1 tỷ đồng và giai đoạn 2015 - 2016 là 92,2 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh đến năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án doanh thu đến năm 2022 đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trên 20%, duy trì cổ tức tối thiểu 35% trên vốn điều lệ.

Mục tiêu đến năm 2020, doanh thu công ty đạt 4.380 tỷ, tăng 1,5 lần so với 2016. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nâng lên 35%, tăng gần 5 lần so với 2016, trong đó năm 2019 phải xuất khẩu vào được các nước G7.

Tỷ trọng doanh thu sản phẩm công nghệ cao LED  và điện tử sẽ tăng từ 30% hiện nay lên 56% vào năm 2020. Năng suất lao động tăng từ 1,25 tỷ/người hiện nay lên 2,27 tỷ/người.

Kết thúc quí I/2017, doanh thu tiêu thụ của Rạng Đông đạt 878 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận thực hiện ước đạt 60 tỷ đồng, tăng 63,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Rạng Đông chi 520 tỷ cho hoạt động đầu tư

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty thảo luận một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2016, Rạng Đông đạt lợi nhuận trước thuế 189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 147 tỷ. Theo phương án phân phối lợi nhuận 2016, Rạng Đông sẽ chia cổ tức 45% vốn điều lệ, trả bằng tiền mặt. Theo đó, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức lên đến 51,75 tỷ đồng.

Trong hoạt động của Rạng Đông năm 2016, khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn của công ty có xu hướng tăng tốt. Cụ thể, vốn chủ sở hữu tăng 14%, nhưng chỉ số thu nhập trên vốn ROE tăng mạnh hơn đạt mức 37,4%; tương tự, tổng tài sản tăng 5,6% nhưng chỉ số thu nhập trên tổng tài sản vẫn tăng tới 48,4%.

Giá trị sổ sách trong năm 2014 tăng 14%, tỷ trọng lợi nhuận trên doanh thu tăng 1,7% (từ 4,7% lên 6,4%) phản ánh giá trị gia tăng trong sản phẩm được nâng cao. Theo Rạng Động, việc công ty cải thiện được chỉ số này nhờ đưa vào ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học quản trị, từ đó nâng cao được năng suất lao động.

Đại hội đồng cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường (ESOP) cho người lao động, số lượng phát hành dự kiến là 345 nghìn cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm, thời gian dự kiến phát hành dự kiến trong quý IV/2017.

Ngoài ra, một trong những nội dung quan trọng khác là việc Đại hội đồng đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2017 - 2022). Theo đó, Hội đồng quản trị mới gồm 5 thành viên gồm bà Ngô Ngọc Thanh, ông Nguyễn Đoàn Thăng, ông Trần Trung Tưởng, ông Nguyễn Đoàn Kết và bà Lê Thị Kim Yến.

Chí Tín