Mỗi tác giả/mỗi nhóm tác giả sẽ sáng tác các câu Sứ mệnh, Slogan để gửi bài dự thi (sản phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được công bố và sử dụng dưới bất cứ hình thức nào). Các câu Sứ mệnh và Slogan gửi dự thi phải kèm theo phần trình bày ý nghĩa của nội dung các câu gửi dự thi.
+ Slogan phải cô đọng, nhiều ý nghĩa, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, không quá 15 từ (bao gồm cả từ đơn và từ ghép)
+ Sứ mệnh không quá 70 chữ thể hiện được đầy đủ tính sáng tạo, giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến phát triển xanh của Công ty, nêu bật được giá trị cốt lõi của Rạng Đông.
- Đối tượng dự thi: CBCNV đang làm việc tại Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi:  từ 01/11 - 20/11/2015 và lễ trao giải dự kiến diễn ra vào 30/11/2015.
- Cách thức gửi bài dự thi:
+ Cách 1: Gửi trực tiếp trên Fanpage Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, có ghi đầy đủ thông tin họ tên cá nhân và bộ phận làm việc.
              Fanpage: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
+ Cách 2: Thể hiện bằng văn bản, gửi phong bì thư tại hòm thông tin ở cả 02 cơ sở, có ghi đầy đủ thông tin họ tên và bộ phận làm việc.
- Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải nhất trị giá 5 000 000 đ & được ghi danh vào kỷ yếu của Công ty
                                     04 giải khuyến khích trị giá 1 000 000 đ