rạng đông lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất việt nam 2019

Ông Lê Việt Hòa - Đại diện công ty Rạng Đông nhận danh hiệu TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019

Năm 2019, Doanh thu tiêu thụ đạt 4256 tỷ, tăng 17,5% so với năm 2018. Lợi nhuận đạt: 359 tỷ, tăng 39,1% so với năm 2018. Thu nhập bình quân CBCNV tăng 1,5% so với năm 2018. Nộp ngân sách tăng 4,7% so với năm 2018

Thành tích vượt trội và toàn diện năm 2019 đã chứng minh cho sự đổi thay của Rạng Đông, từ một công ty sản xuất thiết bị chiếu sáng trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp các sản phẩm chiếu sáng Led, Hệ thống và Giải pháp chiếu sáng Xanh - Thông minh - Vì sức khỏe và hạnh phúc con người. Rạng Đông đã, đang và sẽ không ngừng làm mới, áp dụng những tinh hoa tốt đẹp trong thời đại mới để có thể trở thành một thương hiệu chiếu sáng đại diện cho tầm vóc Việt.