top500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất việt nam

Đây là niềm vinh dự và tự hào rất lớn cho mỗi CBCNV Rạng Đông, nhất là trong điều kiện đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nền kinh tế khiến hàng nghìn doanh nghiệp bị phá sản.

Được thành lập từ năm 1961. Đến nay, Rạng Đông đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về phát triển hệ sinh thái Led 4.0 Xanh – Thông minh – Vì sức khỏe hạnh phúc con người; Các giải pháp chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao.

Công ty chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tiến hành chuyển đổi số công ty, hiện thực hóa mục tiêu make in VietNam, sản phẩm của Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền do Rạng Đông nghiên cứu, thiết kế chế tạo.