- Xếp thứ 319 trong TOP 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2013.

Bằng việc đưa tri thức KHCN vào sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý

Bảng xếp hạng VNR500 là kết quả nghiên cứu của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, đồng thời được kiểm chứng với doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính chính xác nhất của Bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng là sự ghi nhận cũng như đánh giá khách quan kết quả hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt được trong mỗi một năm tài khóa, dựa trên tiêu chí cơ bản là tổng doanh thu. Bên cạnh đó, các tiêu chí như: lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, lao động, tài sản và uy tín truyền thông cũng được sử dụng như các nhân tố bổ sung góp phần tạo nên vị thế xứng tầm doanh nghiệp lớn.

Năm 2013, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đã được tạp chí Forbes Việt Nam xếp thứ 39 trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2013.

Kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2013: doanh số tiêu thụ của công ty đạt 2 188 tỷ đồng, tăng 12.3 16:33:01% so với cùng kỳ năm 2012; Thu nhập bình quân đạt 9 trđ/người/tháng; lợi nhuận thực hiện 9 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán đạt 93.358 tỷ đồng, tăng 55.6% so với cùng kỳ năm 2012.

Có được những kết quả xuất sắc trên là do Công ty đã kịp thời chuyển hướng phát triển sang chú trọng chất lượng với tri thức quản trị doanh nghiệp và tri thức KHCN, trở thành động lực chủ yếu tạo ra sự phát triển ổn định, bền vững và có chiều sâu cho công ty. Sản phẩm của Công ty sản xuất có chất lượng cao và giá thành hợp lý, tạo được niềm tin vững chắc trong lòng người tiêu dùng đối với thương hiệu sản phẩm Rạng Đông.