Danh sách xếp hạng do Forbes đưa ra bao gồm những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán có kết quả kinh doanh vượt trội, có vị thế chủ đạo trên thị trường và đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Để được lựa chọn vào danh sách này, các Công ty phải có tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong vòng 3 năm liên tiếp, năm tài chính gần nhất kết thúc ngày 31/12/2014.

Phương pháp đánh giá dựa trên các chỉ số tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn và lợi nhuận trên cổ phiếu. Ngoài ra, các công ty còn phải tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, mang lại lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư, cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.

Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông ( mã niêm yết RAL) được Forbes ghi nhận là nhà sản xuất các sản phẩm chiếu sáng và thiết bị điện hàng đầu tại Việt Nam, có thế mạnh nổi trội về hoạt động đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ.

Năm 2014, RAL trả cổ tức 35% bằng tiền mặt cho 3.500 cổ đông với số tiền trên 40 tỷ đồng và đóng góp cho Ngân sách nhà nước 219,2 tỷ đồng ( tăng 24% so với năm 2013). Doanh số tiêu thụ của Rạng Đông đạt 2 806 tỷ đồng (tăng 12,5% so với 2013); Thu nhập bình quân CBCNV đạt 9,45 triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với 2013).