Theo Forbes Việt Nam, Rạng Đông là một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Forbes Việt Nam, danh sách 50 Công ty tốt nhất được xếp hạng bao gồm cả những công ty lớn nhất thị trường và những công ty vừa và nhỏ có hiệu quả kinh doanh cao, lợi nhuận cao, có sản phẩm và thương hiệu uy tín trên thị trường và có khả năng tăng trưởng bền vững.

Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính có kiểm toán của ba năm liên tiếp, năm tài chính gần nhất kết thúc ngày 31/12/2012. Trong 3 năm từ 2010-2012, nhờ có chiến lược đúng hướng, sản phẩm chất lượng cao, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đạt tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng.Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên thương hiệu Rạng Đông

Riêng lợi nhuận thực hiện năm 2012 của Công ty Rạng Đông đạt 99,8 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2011; doanh số tiêu thụ đạt 2 208 tỷ, tăng 19.5% so với 2011; thu nhập bình quân người/tháng đạt 8,449 triệu đồng/người/tháng, tăng 22,7% so với năm 2011; nộp ngân sách nhà nước đạt 182,39 tỷ đồng, tăng 51,4% so với 2011. Mức trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 30%.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm cự thì kết quả kinh doanh và mức chi trả cổ tức năm 2012 của Rạng Đông cho thấy uy tín, thương hiệu, các sản phẩm của Rạng Đông được đánh giá cao, chiếm lĩnh được thị trường và đạt tốc độ tăng trưởng bền vững.

Tổng kết 8 tháng đầu năm 2013, doanh số tiêu thụ của Rạng Đông đạt 1 472,4 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2012; lợi nhuận thực hiện 6 tháng đầu năm đã soát xét báo cáo tài chính đạt 63,596 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Năm 2012, công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông được Công ty báo cáo đánh giá Việt Nam VNR xếp hạng TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập nhiều nhất năm 2012; 17 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao; và ngày 08/4/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định tặng cờ thi đua của chính phủ cho 3 đơn vị thuộc Ngành Công thương, trong đó có Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông vì “đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012 của Ngành công thương”.