Theo đó, hai bên sẽ kết hợp nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và chuyển giao cho sản xuất trong các lĩnh vực:

  1. Hệ thống chiếu sáng chuyên dụng cho các đối tượng cây trồng và vật nuôi trong nông nghiệp

     2. Phát triển các ứng dụng công nghệ ICT, IoT, như tối ưu hóa, học máy cho hệ thống chiếu   sáng thông minh (smart farm) trong nông nghiệp

     3. Hợp tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực chiếu sáng nông nghiệp, chiếu sáng thông minh

     4. Các bên sẽ cùng nhau đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu triển khai các cấp

     5. Các bên sẽ chia sẻ hỗ trợ, phối hợp sử dụng chung nguồn lực về trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm.


Hai bên thảo luận các nội dung trong chương trình ký kết hợp tác

 

Tại buổi thảo luận hợp tác, hai bên thống nhất nhận thức về vai trò quan trọng của ánh sáng đến cơ thể sống nói chung và cây trồng vật nuôi nói riêng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.

Các bên cũng thống nhất nhận định về tính hiệu quả bổ trợ qua lại trong hợp tác giữa Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và các nhóm nghiên cứu sinh học, nông nghiệp trong việc phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác:


Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty giới thiệu các sản phẩm chiếu sáng thuộc hệ sinh thái 4.0 tới đoàn công tác


Các sản phẩm được ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực chiếu sáng khác nhauCác giải pháp chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao của Rạng Đông: chiếu sáng nuôi cấy mô, chiếu sáng cây trồng, chiếu sáng ngư nghiệp,chiếu sáng trong chăn nuôi,… được giới thiệu tới đoàn công tác


Rạng Đông đã làm chủ được năng lực nghiên cứu thiết kế và sản xuất sản phẩm chiếu sáng LED Make in Viet Nam