Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông và ĐH Ngoại thương Hà Nội

Phát biểu tại Lễ kí kết hợp tác, ông Nguyễn Đoàn Thăng – Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết: Nhu cầu nâng cao trình độ về quản trị kinh doanh, quản trị chiến lược, nâng cao kỹ năng quản trị trong cạnh tranh, kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng quản lý sự biến đổi, phân tích kinh doanh, dự báo và định hướng chiến lược phát triển, nâng cao tay nghề của người lao động đang là nhu cầu cấp bách của Rạng Đông. Lễ kí kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông nhằm giúp đỡ Rạng Đông về khoa học quản lý quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất, quản trị nhân sự, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… biến tri thức của các nhà khoa học Đại học Ngoại thương thành hiện thực sống động trong Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có hệ thống quản trị hiện đại, biến lợi thế so sánh của mình thành lợi thế cạnh tranh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu để phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế mới.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại Học Ngoại Thương cho rằng: Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là 1 trong những chiến lược quan trọng trong phát triển giáo dục Đại học tại Việt Nam, một trong những điểm yếu của giáo dục đại học là sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp còn yếu. Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo nhà trường tăng cường sự gắn kết, tìm ra mô hình hợp tác mới giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đây là lễ kí kết đầu tiên giữa nhà trường và doanh nghiệp và là lễ kí kết đầu tiên trong năm mới, hy vọng đây là mô hình mới trong việc hợp tác phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi rất kỳ vọng vào mô hình hợp tác này, nhà trường sẽ có những chính sách, giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Nội dung hợp tác chính giữa trường Đại học Ngoại Thương và Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của doanh ngiệp trong các lĩnh vực mà nhà trường có thế mạnh và doanh nghiệp có nhu cầu; Hợp tác triển khai các chương trình, dự án đào tạo theo yêu cầu, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa chủ trương gắn kết quá trình đào tạo với thực tiễn; Phối hợp xây dựng và triển khai mô hình thực tập sinh, tạo cơ chế, điều kiện, môi trường để sinh viên thực tập, thực hành…

Trong gần 30 năm Đổi mới, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã có 26 năm liền phát triển liên tục, ổn định, có chất lượng và bền vững. Từ năm 2005 sau khi cổ phần hóa, đến nay, liên tục hàng năm Rạng Đông luôn được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dẫn đầu ngành Công thương Việt Nam. Ngay trong những năm suy thoái của kinh tế (2012-2015), 4 năm liền được Tổ chức Report Việt Nam xếp hạng là 1 trong 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, 1 trong 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam và là 1 trong 50 công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam do Fobes Việt Nam xếp hạng.