Ngay từ 5h30 sáng,Công ty đã tổ chức múa lân chào đón toàn thể CBCNV bước vào đợt thi đua mới
 

Cao trào thi đua HTDKT – BCLĐG sẽ được tổ chức xuyên suốt trong toàn công ty từ 28/2/2015-12/4/2015 ( quĩ thời gian: 44 ngày). Các đơn vị khối sản xuất sẽ căn cứ đặc điểm của đơn vị tổ chức hình thức theo các cấp hội thao để thuận lợi trong đánh giá, sơ kết tình hình, kịp thời bổ sung biện pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trong hội thao. Từ ngày 13/4/2015 – 18/4/2015, các đơn vị trong toàn Công ty tổng kết đánh giá và chấm điểm khen thưởng. Từ 20/4 – 25/4/2015 Ban chỉ đạo công ty sẽ chấm điểm theo các tiêu chí của “ Quĩ khuyến khích nâng cao trình độ quản trị, đổi mới sáng tạo & phát huy nhân tố con người ” của từng đơn vị, xét thưởng các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân. Ngày 28/4/2015 tổ chức tổng kết HTDKT-BCLĐG và báo công dâng Bác Hồ.

Lãnh đạo Công ty đi tặng hoa chúc mừng các đơn vị bước vào đợt cao trào thi đua mới

Hội thao diễn kỹ thuật - Bình chọn lao động giỏi lần thứ 10 thực hiện phát huy nhân tố con người làm trọng tâm, tất cả CBCNV trong toàn công ty đều tham gia được vào Đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ tổ chức và quản lý. Lấy tinh thần “ Khẩn trương, tăng tốc, quyết liệt, đồng bộ” để hành động, nhằm mục tiêu đưa Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng.


Xưởng bóng đèn huỳnh quang sẵn sàng bước vào đợt cao trào thi đua HTDKT - BCLĐG lần thứ 10

TGĐ Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: dự kiến năm 2015  doanh số tiêu thụ của Rạng Đông đạt 3 008 tỷ ( tăng 10,71% so với 2014), Quí 1/2015 đấu đạt 842 tỷ. Riêng tháng 1/2015, doanh số tiêu thụ của Rạng Đông đạt 379 tỷ ( tăng 26,3% so với tháng 1/2014). Đặc biệt sản phẩm LED tháng 1/2015 tiêu thụ 482 ngàn sản phẩm, tăng gấp 4,82 lần so tháng 1/2014.Lãnh đạo công ty chúc mừng toàn thể CBCNV trung tâm R&D bước vào đợt thi đua mới